Plan zajęć

409 A-16

sala wykładowa; liczba miejsc: 30

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
08:00 09:45 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych I 21PSpecjal-JMS dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ D
09:50 11:25 Pedagogika specjalna 21PSocjalna-SP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ DN
09:50 11:25 Pedagogika specjalna 21PSocjalna-SP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ DP
11:30 13:45 Opieka i pomoc osobom starszym 31PED-POWiP-SP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ D
16:00 17:30 Zarządzanie w samorządowym sektorze publicznym 21Polit-SP dr hab. Lilla Młodzik D
17:40 19:10 Ekonomia polityczna 21Polit-SD dr hab. Lilla Młodzik D
19:15 20:45 Psychologia polityki 11Polit-SD dr hab. Lilla Młodzik D
Wtorek
08:10 09:40 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 21PED-EPiW-SD dr Elżbieta Turska D
09:45 11:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej I 21PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska D
11:30 13:00 Pedagogika rodziny 11PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska D
13:15 14:45 Metodyka edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu 41PSpecjalna-JMS mgr Ewa Kuczak DP
13:15 15:05 Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna dzieci zdolnych i twórczych 41PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska DN
16:00 17:35 Przedmiot do wyboru: Elity polityczne współczesnych społeczeństw 31Polit-SP dr Małgorzata Samojedny 2023-04-04; 2023-04-18; 2023-04-25; 2023-05-09; 2023-05-23; 2023-05-30; 2023-06-06; 2023-06-13; 2023-06-20
PW2
17:40 19:10 Seminarium magisterskie 11Polit-SD dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ D
Środa
08:00 09:35 Psychologia rozwoju człowieka 11PSpecjal-JMS mgr Agnieszka Fetzka DN
08:00 09:35 Psychologia rozwoju człowieka 11PSpecjal-JMS mgr Agnieszka Fetzka DP
09:45 11:20 Psychogerontologia 21PSocjalna-SP mgr Agnieszka Fetzka DN
09:50 11:15 Psychogerontologia 21PSocjalna-SP mgr Agnieszka Fetzka DP
11:30 13:00 Pragmatyka tekstu 31FP-SP20 dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ D
13:15 14:45 Metodyka edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu 41PSpecjalna-JMS mgr Ewa Kuczak 2023-06-14
13:50 15:35 Metodyka edukacji uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną II 41PSpecjalna-JMS dr Regina Korzeniowska 2023-04-12; 2023-04-19; 2023-04-26; 2023-05-17; 2023-05-24; 2023-05-31; 2023-06-21
15:00 16:45 Metodyka edukacji uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną II 41PSpecjalna-JMS dr Regina Korzeniowska 2023-04-05; 2023-05-10; 2023-06-14
15:40 16:25 Konsultacje   dr Regina Korzeniowska 2023-04-12; 2023-04-19; 2023-04-26; 2023-05-17; 2023-05-24; 2023-05-31; 2023-06-21
16:46 17:30 Konsultacje   dr Regina Korzeniowska 2023-04-05; 2023-05-10; 2023-06-14
Czwartek
16:00 17:30 Przedmiot do wyboru: Region Morza Śródziemnego 31Polit-SP dr Wioletta Husar-Poliszuk D
PW1
17:40 19:10 Partie i ruchy regionalne/lokalne w Europie 21Polit-SP dr Wioletta Husar-Poliszuk D
19:15 20:45 Proseminarium 21Polit-SP dr Wioletta Husar-Poliszuk D
Sobota
08:00 10:15 Logorytmika 11PED-LiTP-NP mgr Jacek Majewski 2023-06-03
08:00 10:15 Praca z dzieckiem niepełnosprawnym 21PED-POWiP-NP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 2023-05-20
08:00 10:15 Profilaktyka społeczna 21PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk 2023-04-22
08:00 10:15 Seminarium magisterskie II 11PED-POWiP-ND/sem.1 dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 2023-05-13
08:00 10:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-POWiP-ND/sem.1 dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 2023-04-15
10:30 12:45 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej I 21PED-POWiP-NP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 2023-04-15
10:30 12:45 Praca z dzieckiem niepełnosprawnym 21PED-POWiP-NP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 2023-05-20
10:30 12:45 Profilaktyka społeczna 21PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk 2023-04-22
10:30 12:45 Seminarium magisterskie IV 21PED-POWiP-ND/sem.1 dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 2023-05-13
13:00 15:15 Metodyka pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie 31PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk 2023-04-22
13:00 15:15 Proseminarium 21PED-POWiP-NP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 2023-05-13
13:00 15:15 Seminarium magisterskie II 11PED-POWiP-ND/sem.1 dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 2023-04-15
13:00 15:15 Współczesne inspiracje poznawcze i badawcze pedagogiki 11PED-RzTS-ND dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ 2023-05-20
15:30 17:00 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza SP KP22/23 dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 2023-05-13
15:30 17:45 Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym 31PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk 2023-04-22
15:30 17:45 Współczesne inspiracje poznawcze i badawcze pedagogiki 11PED-POWiP-ND dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ 2023-05-20
Niedziela
08:00 10:15 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z małym dzieckiem 11PED-POWiP-NP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 2023-04-23; 2023-05-14
08:00 10:15 Pozalekcyjna aktywizacja opiekuńczo-wychowawcza 11PED-POWiP-ND dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 2023-04-16
08:00 10:15 Seminarium dyplomowe II 31PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk 2023-05-21
10:30 12:45 Pozalekcyjna aktywizacja opiekuńczo-wychowawcza 11PED-POWiP-ND dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 2023-04-23; 2023-05-14
10:30 12:45 Profilaktyka społeczna 21PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk 2023-05-21
10:30 12:45 Proseminarium 21PED-POWiP-NP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 2023-04-16
10:30 12:45 Wybrane problemy prawa rodzinnego 31PED-POWiP-NP dr Małgorzata Samojedny 2023-06-04; 2023-06-18
13:00 15:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej I 21PED-POWiP-NP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 2023-04-23
13:00 15:15 Metodyka pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie 31PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk 2023-05-21
13:00 15:15 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-NP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 2023-04-16
13:00 15:15 Wybrane problemy prawa rodzinnego 31PED-POWiP-NP dr Małgorzata Samojedny 2023-06-04; 2023-06-18
15:30 17:45 Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym 31PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk 2023-05-21
15:30 17:45 Prawne podstawy opieki 11PED-POWiP-ND dr Małgorzata Samojedny 2023-06-04; 2023-06-18
15:30 17:45 Seminarium dyplomowe II 31PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk 2023-04-23
18:00 20:15 Prawne podstawy opieki 11PED-POWiP-ND dr Małgorzata Samojedny 2023-06-04; 2023-06-18
18:00 20:15 Profilaktyka społeczna 21PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk 2023-05-21
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel
2023-04-03 Po 08:00 09:45 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych I 21PSpecjal-JMS dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-04-03 Po 09:50 11:25 Pedagogika specjalna 21PSocjalna-SP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-04-03 Po 11:30 13:45 Opieka i pomoc osobom starszym 31PED-POWiP-SP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-04-03 Po 16:00 17:30 Zarządzanie w samorządowym sektorze publicznym 21Polit-SP dr hab. Lilla Młodzik
2023-04-03 Po 17:40 19:10 Ekonomia polityczna 21Polit-SD dr hab. Lilla Młodzik
2023-04-03 Po 19:15 20:45 Psychologia polityki 11Polit-SD dr hab. Lilla Młodzik
2023-04-04 Wt 08:10 09:40 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 21PED-EPiW-SD dr Elżbieta Turska
2023-04-04 Wt 09:45 11:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej I 21PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-04-04 Wt 11:30 13:00 Pedagogika rodziny 11PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-04-04 Wt 13:15 15:05 Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna dzieci zdolnych i twórczych 41PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2023-04-04 Wt 16:00 17:35 Przedmiot do wyboru: Elity polityczne współczesnych społeczeństw 31Polit-SP dr Małgorzata Samojedny
PW2
2023-04-04 Wt 17:40 19:10 Seminarium magisterskie 11Polit-SD dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ
2023-04-05 Śr 08:00 09:35 Psychologia rozwoju człowieka 11PSpecjal-JMS mgr Agnieszka Fetzka
2023-04-05 Śr 09:45 11:20 Psychogerontologia 21PSocjalna-SP mgr Agnieszka Fetzka
2023-04-05 Śr 11:30 13:00 Pragmatyka tekstu 31FP-SP20 dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ
2023-04-05 Śr 15:00 16:45 Metodyka edukacji uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną II 41PSpecjalna-JMS dr Regina Korzeniowska
2023-04-05 Śr 16:46 17:30 Konsultacje   dr Regina Korzeniowska
2023-04-12 Śr 08:00 09:35 Psychologia rozwoju człowieka 11PSpecjal-JMS mgr Agnieszka Fetzka
2023-04-12 Śr 09:50 11:15 Psychogerontologia 21PSocjalna-SP mgr Agnieszka Fetzka
2023-04-12 Śr 11:30 13:00 Pragmatyka tekstu 31FP-SP20 dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ
2023-04-12 Śr 13:50 15:35 Metodyka edukacji uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną II 41PSpecjalna-JMS dr Regina Korzeniowska
2023-04-12 Śr 15:40 16:25 Konsultacje   dr Regina Korzeniowska
2023-04-13 Cz 16:00 17:30 Przedmiot do wyboru: Region Morza Śródziemnego 31Polit-SP dr Wioletta Husar-Poliszuk
PW1
2023-04-13 Cz 17:40 19:10 Partie i ruchy regionalne/lokalne w Europie 21Polit-SP dr Wioletta Husar-Poliszuk
2023-04-13 Cz 19:15 20:45 Proseminarium 21Polit-SP dr Wioletta Husar-Poliszuk
2023-04-15 So 08:00 10:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-POWiP-ND/sem.1 dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-04-15 So 10:30 12:45 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej I 21PED-POWiP-NP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-04-15 So 13:00 15:15 Seminarium magisterskie II 11PED-POWiP-ND/sem.1 dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-04-16 Ni 08:00 10:15 Pozalekcyjna aktywizacja opiekuńczo-wychowawcza 11PED-POWiP-ND dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-04-16 Ni 10:30 12:45 Proseminarium 21PED-POWiP-NP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-04-16 Ni 13:00 15:15 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-NP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-04-17 Po 08:00 09:45 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych I 21PSpecjal-JMS dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-04-17 Po 09:50 11:25 Pedagogika specjalna 21PSocjalna-SP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-04-17 Po 11:30 13:45 Opieka i pomoc osobom starszym 31PED-POWiP-SP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-04-17 Po 16:00 17:30 Zarządzanie w samorządowym sektorze publicznym 21Polit-SP dr hab. Lilla Młodzik
2023-04-17 Po 17:40 19:10 Ekonomia polityczna 21Polit-SD dr hab. Lilla Młodzik
2023-04-17 Po 19:15 20:45 Psychologia polityki 11Polit-SD dr hab. Lilla Młodzik
2023-04-18 Wt 08:10 09:40 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 21PED-EPiW-SD dr Elżbieta Turska
2023-04-18 Wt 09:45 11:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej I 21PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-04-18 Wt 11:30 13:00 Pedagogika rodziny 11PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-04-18 Wt 13:15 15:05 Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna dzieci zdolnych i twórczych 41PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2023-04-18 Wt 16:00 17:35 Przedmiot do wyboru: Elity polityczne współczesnych społeczeństw 31Polit-SP dr Małgorzata Samojedny
PW2
2023-04-18 Wt 17:40 19:10 Seminarium magisterskie 11Polit-SD dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ
2023-04-19 Śr 08:00 09:35 Psychologia rozwoju człowieka 11PSpecjal-JMS mgr Agnieszka Fetzka
2023-04-19 Śr 09:45 11:20 Psychogerontologia 21PSocjalna-SP mgr Agnieszka Fetzka
2023-04-19 Śr 11:30 13:00 Pragmatyka tekstu 31FP-SP20 dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ
2023-04-19 Śr 13:50 15:35 Metodyka edukacji uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną II 41PSpecjalna-JMS dr Regina Korzeniowska
2023-04-19 Śr 15:40 16:25 Konsultacje   dr Regina Korzeniowska
2023-04-20 Cz 16:00 17:30 Przedmiot do wyboru: Region Morza Śródziemnego 31Polit-SP dr Wioletta Husar-Poliszuk
PW1
2023-04-20 Cz 17:40 19:10 Partie i ruchy regionalne/lokalne w Europie 21Polit-SP dr Wioletta Husar-Poliszuk
2023-04-20 Cz 19:15 20:45 Proseminarium 21Polit-SP dr Wioletta Husar-Poliszuk
2023-04-22 So 08:00 10:15 Profilaktyka społeczna 21PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk
2023-04-22 So 10:30 12:45 Profilaktyka społeczna 21PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk
2023-04-22 So 13:00 15:15 Metodyka pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie 31PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk
2023-04-22 So 15:30 17:45 Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym 31PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk
2023-04-23 Ni 08:00 10:15 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z małym dzieckiem 11PED-POWiP-NP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-04-23 Ni 10:30 12:45 Pozalekcyjna aktywizacja opiekuńczo-wychowawcza 11PED-POWiP-ND dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-04-23 Ni 13:00 15:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej I 21PED-POWiP-NP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-04-23 Ni 15:30 17:45 Seminarium dyplomowe II 31PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk
2023-04-24 Po 08:00 09:45 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych I 21PSpecjal-JMS dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-04-24 Po 09:50 11:25 Pedagogika specjalna 21PSocjalna-SP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-04-24 Po 11:30 13:45 Opieka i pomoc osobom starszym 31PED-POWiP-SP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-04-24 Po 16:00 17:30 Zarządzanie w samorządowym sektorze publicznym 21Polit-SP dr hab. Lilla Młodzik
2023-04-24 Po 17:40 19:10 Ekonomia polityczna 21Polit-SD dr hab. Lilla Młodzik
2023-04-24 Po 19:15 20:45 Psychologia polityki 11Polit-SD dr hab. Lilla Młodzik
2023-04-25 Wt 08:10 09:40 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 21PED-EPiW-SD dr Elżbieta Turska
2023-04-25 Wt 09:45 11:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej I 21PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-04-25 Wt 11:30 13:00 Pedagogika rodziny 11PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-04-25 Wt 13:15 14:45 Metodyka edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu 41PSpecjalna-JMS mgr Ewa Kuczak
2023-04-25 Wt 16:00 17:35 Przedmiot do wyboru: Elity polityczne współczesnych społeczeństw 31Polit-SP dr Małgorzata Samojedny
PW2
2023-04-25 Wt 17:40 19:10 Seminarium magisterskie 11Polit-SD dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ
2023-04-26 Śr 08:00 09:35 Psychologia rozwoju człowieka 11PSpecjal-JMS mgr Agnieszka Fetzka
2023-04-26 Śr 09:50 11:15 Psychogerontologia 21PSocjalna-SP mgr Agnieszka Fetzka
2023-04-26 Śr 11:30 13:00 Pragmatyka tekstu 31FP-SP20 dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ
2023-04-26 Śr 13:50 15:35 Metodyka edukacji uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną II 41PSpecjalna-JMS dr Regina Korzeniowska
2023-04-26 Śr 15:40 16:25 Konsultacje   dr Regina Korzeniowska
2023-04-27 Cz 16:00 17:30 Przedmiot do wyboru: Region Morza Śródziemnego 31Polit-SP dr Wioletta Husar-Poliszuk
PW1
2023-04-27 Cz 17:40 19:10 Partie i ruchy regionalne/lokalne w Europie 21Polit-SP dr Wioletta Husar-Poliszuk
2023-04-27 Cz 19:15 20:45 Proseminarium 21Polit-SP dr Wioletta Husar-Poliszuk
2023-05-08 Po 08:00 09:45 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych I 21PSpecjal-JMS dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-05-08 Po 09:50 11:25 Pedagogika specjalna 21PSocjalna-SP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-05-08 Po 11:30 13:45 Opieka i pomoc osobom starszym 31PED-POWiP-SP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-05-08 Po 16:00 17:30 Zarządzanie w samorządowym sektorze publicznym 21Polit-SP dr hab. Lilla Młodzik
2023-05-08 Po 17:40 19:10 Ekonomia polityczna 21Polit-SD dr hab. Lilla Młodzik
2023-05-08 Po 19:15 20:45 Psychologia polityki 11Polit-SD dr hab. Lilla Młodzik
2023-05-09 Wt 08:10 09:40 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 21PED-EPiW-SD dr Elżbieta Turska
2023-05-09 Wt 09:45 11:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej I 21PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-05-09 Wt 11:30 13:00 Pedagogika rodziny 11PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-05-09 Wt 13:15 15:05 Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna dzieci zdolnych i twórczych 41PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2023-05-09 Wt 16:00 17:35 Przedmiot do wyboru: Elity polityczne współczesnych społeczeństw 31Polit-SP dr Małgorzata Samojedny
PW2
2023-05-09 Wt 17:40 19:10 Seminarium magisterskie 11Polit-SD dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ
2023-05-10 Śr 08:00 09:35 Psychologia rozwoju człowieka 11PSpecjal-JMS mgr Agnieszka Fetzka
2023-05-10 Śr 09:45 11:20 Psychogerontologia 21PSocjalna-SP mgr Agnieszka Fetzka
2023-05-10 Śr 11:30 13:00 Pragmatyka tekstu 31FP-SP20 dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ
2023-05-10 Śr 15:00 16:45 Metodyka edukacji uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną II 41PSpecjalna-JMS dr Regina Korzeniowska
2023-05-10 Śr 16:46 17:30 Konsultacje   dr Regina Korzeniowska
2023-05-11 Cz 16:00 17:30 Przedmiot do wyboru: Region Morza Śródziemnego 31Polit-SP dr Wioletta Husar-Poliszuk
PW1
2023-05-11 Cz 17:40 19:10 Partie i ruchy regionalne/lokalne w Europie 21Polit-SP dr Wioletta Husar-Poliszuk
2023-05-11 Cz 19:15 20:45 Proseminarium 21Polit-SP dr Wioletta Husar-Poliszuk
2023-05-13 So 08:00 10:15 Seminarium magisterskie II 11PED-POWiP-ND/sem.1 dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-05-13 So 10:30 12:45 Seminarium magisterskie IV 21PED-POWiP-ND/sem.1 dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-05-13 So 13:00 15:15 Proseminarium 21PED-POWiP-NP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-05-13 So 15:30 17:00 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza SP KP22/23 dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-05-14 Ni 08:00 10:15 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z małym dzieckiem 11PED-POWiP-NP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-05-14 Ni 10:30 12:45 Pozalekcyjna aktywizacja opiekuńczo-wychowawcza 11PED-POWiP-ND dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-05-15 Po 08:00 09:45 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych I 21PSpecjal-JMS dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-05-15 Po 09:50 11:25 Pedagogika specjalna 21PSocjalna-SP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-05-15 Po 11:30 13:45 Opieka i pomoc osobom starszym 31PED-POWiP-SP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-05-15 Po 16:00 17:30 Zarządzanie w samorządowym sektorze publicznym 21Polit-SP dr hab. Lilla Młodzik
2023-05-15 Po 17:40 19:10 Ekonomia polityczna 21Polit-SD dr hab. Lilla Młodzik
2023-05-15 Po 19:15 20:45 Psychologia polityki 11Polit-SD dr hab. Lilla Młodzik
2023-05-16 Wt 08:10 09:40 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 21PED-EPiW-SD dr Elżbieta Turska
2023-05-16 Wt 09:45 11:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej I 21PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-05-16 Wt 11:30 13:00 Pedagogika rodziny 11PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-05-16 Wt 13:15 14:45 Metodyka edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu 41PSpecjalna-JMS mgr Ewa Kuczak
2023-05-16 Wt 17:40 19:10 Seminarium magisterskie 11Polit-SD dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ
2023-05-17 Śr 08:00 09:35 Psychologia rozwoju człowieka 11PSpecjal-JMS mgr Agnieszka Fetzka
2023-05-17 Śr 09:50 11:15 Psychogerontologia 21PSocjalna-SP mgr Agnieszka Fetzka
2023-05-17 Śr 11:30 13:00 Pragmatyka tekstu 31FP-SP20 dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ
2023-05-17 Śr 13:50 15:35 Metodyka edukacji uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną II 41PSpecjalna-JMS dr Regina Korzeniowska
2023-05-17 Śr 15:40 16:25 Konsultacje   dr Regina Korzeniowska
2023-05-18 Cz 16:00 17:30 Przedmiot do wyboru: Region Morza Śródziemnego 31Polit-SP dr Wioletta Husar-Poliszuk
PW1
2023-05-18 Cz 17:40 19:10 Partie i ruchy regionalne/lokalne w Europie 21Polit-SP dr Wioletta Husar-Poliszuk
2023-05-18 Cz 19:15 20:45 Proseminarium 21Polit-SP dr Wioletta Husar-Poliszuk
2023-05-20 So 08:00 10:15 Praca z dzieckiem niepełnosprawnym 21PED-POWiP-NP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-05-20 So 10:30 12:45 Praca z dzieckiem niepełnosprawnym 21PED-POWiP-NP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-05-20 So 13:00 15:15 Współczesne inspiracje poznawcze i badawcze pedagogiki 11PED-RzTS-ND dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
2023-05-20 So 15:30 17:45 Współczesne inspiracje poznawcze i badawcze pedagogiki 11PED-POWiP-ND dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
2023-05-21 Ni 08:00 10:15 Seminarium dyplomowe II 31PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk
2023-05-21 Ni 10:30 12:45 Profilaktyka społeczna 21PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk
2023-05-21 Ni 13:00 15:15 Metodyka pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie 31PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk
2023-05-21 Ni 15:30 17:45 Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym 31PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk
2023-05-21 Ni 18:00 20:15 Profilaktyka społeczna 21PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk
2023-05-22 Po 08:00 09:45 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych I 21PSpecjal-JMS dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-05-22 Po 09:50 11:25 Pedagogika specjalna 21PSocjalna-SP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-05-22 Po 11:30 13:45 Opieka i pomoc osobom starszym 31PED-POWiP-SP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-05-22 Po 16:00 17:30 Zarządzanie w samorządowym sektorze publicznym 21Polit-SP dr hab. Lilla Młodzik
2023-05-22 Po 17:40 19:10 Ekonomia polityczna 21Polit-SD dr hab. Lilla Młodzik
2023-05-22 Po 19:15 20:45 Psychologia polityki 11Polit-SD dr hab. Lilla Młodzik
2023-05-23 Wt 08:10 09:40 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 21PED-EPiW-SD dr Elżbieta Turska
2023-05-23 Wt 09:45 11:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej I 21PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-05-23 Wt 11:30 13:00 Pedagogika rodziny 11PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-05-23 Wt 13:15 15:05 Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna dzieci zdolnych i twórczych 41PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2023-05-23 Wt 16:00 17:35 Przedmiot do wyboru: Elity polityczne współczesnych społeczeństw 31Polit-SP dr Małgorzata Samojedny
PW2
2023-05-23 Wt 17:40 19:10 Seminarium magisterskie 11Polit-SD dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ
2023-05-24 Śr 08:00 09:35 Psychologia rozwoju człowieka 11PSpecjal-JMS mgr Agnieszka Fetzka
2023-05-24 Śr 09:45 11:20 Psychogerontologia 21PSocjalna-SP mgr Agnieszka Fetzka
2023-05-24 Śr 11:30 13:00 Pragmatyka tekstu 31FP-SP20 dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ
2023-05-24 Śr 13:50 15:35 Metodyka edukacji uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną II 41PSpecjalna-JMS dr Regina Korzeniowska
2023-05-24 Śr 15:40 16:25 Konsultacje   dr Regina Korzeniowska
2023-05-25 Cz 16:00 17:30 Przedmiot do wyboru: Region Morza Śródziemnego 31Polit-SP dr Wioletta Husar-Poliszuk
PW1
2023-05-25 Cz 17:40 19:10 Partie i ruchy regionalne/lokalne w Europie 21Polit-SP dr Wioletta Husar-Poliszuk
2023-05-25 Cz 19:15 20:45 Proseminarium 21Polit-SP dr Wioletta Husar-Poliszuk
2023-05-29 Po 08:00 09:45 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych I 21PSpecjal-JMS dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-05-29 Po 09:50 11:25 Pedagogika specjalna 21PSocjalna-SP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-05-29 Po 11:30 13:45 Opieka i pomoc osobom starszym 31PED-POWiP-SP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-05-29 Po 16:00 17:30 Zarządzanie w samorządowym sektorze publicznym 21Polit-SP dr hab. Lilla Młodzik
2023-05-29 Po 17:40 19:10 Ekonomia polityczna 21Polit-SD dr hab. Lilla Młodzik
2023-05-29 Po 19:15 20:45 Psychologia polityki 11Polit-SD dr hab. Lilla Młodzik
2023-05-30 Wt 08:10 09:40 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 21PED-EPiW-SD dr Elżbieta Turska
2023-05-30 Wt 09:45 11:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej I 21PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-05-30 Wt 11:30 13:00 Pedagogika rodziny 11PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-05-30 Wt 13:15 14:45 Metodyka edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu 41PSpecjalna-JMS mgr Ewa Kuczak
2023-05-30 Wt 16:00 17:35 Przedmiot do wyboru: Elity polityczne współczesnych społeczeństw 31Polit-SP dr Małgorzata Samojedny
PW2
2023-05-30 Wt 17:40 19:10 Seminarium magisterskie 11Polit-SD dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ
2023-05-31 Śr 08:00 09:35 Psychologia rozwoju człowieka 11PSpecjal-JMS mgr Agnieszka Fetzka
2023-05-31 Śr 09:50 11:15 Psychogerontologia 21PSocjalna-SP mgr Agnieszka Fetzka
2023-05-31 Śr 11:30 13:00 Pragmatyka tekstu 31FP-SP20 dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ
2023-05-31 Śr 13:50 15:35 Metodyka edukacji uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną II 41PSpecjalna-JMS dr Regina Korzeniowska
2023-05-31 Śr 15:40 16:25 Konsultacje   dr Regina Korzeniowska
2023-06-01 Cz 16:00 17:30 Przedmiot do wyboru: Region Morza Śródziemnego 31Polit-SP dr Wioletta Husar-Poliszuk
PW1
2023-06-01 Cz 17:40 19:10 Partie i ruchy regionalne/lokalne w Europie 21Polit-SP dr Wioletta Husar-Poliszuk
2023-06-01 Cz 19:15 20:45 Proseminarium 21Polit-SP dr Wioletta Husar-Poliszuk
2023-06-03 So 08:00 10:15 Logorytmika 11PED-LiTP-NP mgr Jacek Majewski
2023-06-04 Ni 10:30 12:45 Wybrane problemy prawa rodzinnego 31PED-POWiP-NP dr Małgorzata Samojedny
2023-06-04 Ni 13:00 15:15 Wybrane problemy prawa rodzinnego 31PED-POWiP-NP dr Małgorzata Samojedny
2023-06-04 Ni 15:30 17:45 Prawne podstawy opieki 11PED-POWiP-ND dr Małgorzata Samojedny
2023-06-04 Ni 18:00 20:15 Prawne podstawy opieki 11PED-POWiP-ND dr Małgorzata Samojedny
2023-06-05 Po 08:00 09:45 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych I 21PSpecjal-JMS dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-06-05 Po 09:50 11:25 Pedagogika specjalna 21PSocjalna-SP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-06-05 Po 11:30 13:45 Opieka i pomoc osobom starszym 31PED-POWiP-SP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-06-05 Po 16:00 17:30 Zarządzanie w samorządowym sektorze publicznym 21Polit-SP dr hab. Lilla Młodzik
2023-06-05 Po 17:40 19:10 Ekonomia polityczna 21Polit-SD dr hab. Lilla Młodzik
2023-06-05 Po 19:15 20:45 Psychologia polityki 11Polit-SD dr hab. Lilla Młodzik
2023-06-06 Wt 08:10 09:40 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 21PED-EPiW-SD dr Elżbieta Turska
2023-06-06 Wt 09:45 11:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej I 21PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-06-06 Wt 11:30 13:00 Pedagogika rodziny 11PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-06-06 Wt 13:15 15:05 Diagnoza pedagogiczno-psychologiczna dzieci zdolnych i twórczych 41PPiW-JMS dr Klaudia Kasowska
2023-06-06 Wt 16:00 17:35 Przedmiot do wyboru: Elity polityczne współczesnych społeczeństw 31Polit-SP dr Małgorzata Samojedny
PW2
2023-06-06 Wt 17:40 19:10 Seminarium magisterskie 11Polit-SD dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ
2023-06-07 Śr 16:00 17:30 Przedmiot do wyboru: Region Morza Śródziemnego 31Polit-SP dr Wioletta Husar-Poliszuk
PW1
2023-06-07 Śr 17:40 19:10 Partie i ruchy regionalne/lokalne w Europie 21Polit-SP dr Wioletta Husar-Poliszuk
2023-06-07 Śr 19:15 20:45 Proseminarium 21Polit-SP dr Wioletta Husar-Poliszuk
2023-06-12 Po 08:00 09:45 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych I 21PSpecjal-JMS dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-06-12 Po 09:50 11:25 Pedagogika specjalna 21PSocjalna-SP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-06-12 Po 11:30 13:45 Opieka i pomoc osobom starszym 31PED-POWiP-SP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-06-12 Po 16:00 17:30 Zarządzanie w samorządowym sektorze publicznym 21Polit-SP dr hab. Lilla Młodzik
2023-06-12 Po 17:40 19:10 Ekonomia polityczna 21Polit-SD dr hab. Lilla Młodzik
2023-06-12 Po 19:15 20:45 Psychologia polityki 11Polit-SD dr hab. Lilla Młodzik
2023-06-13 Wt 08:10 09:40 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 21PED-EPiW-SD dr Elżbieta Turska
2023-06-13 Wt 09:45 11:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej I 21PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-06-13 Wt 11:30 13:00 Pedagogika rodziny 11PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-06-13 Wt 13:15 14:45 Metodyka edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu 41PSpecjalna-JMS mgr Ewa Kuczak
2023-06-13 Wt 16:00 17:35 Przedmiot do wyboru: Elity polityczne współczesnych społeczeństw 31Polit-SP dr Małgorzata Samojedny
PW2
2023-06-13 Wt 17:40 19:10 Seminarium magisterskie 11Polit-SD dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ
2023-06-14 Śr 08:00 09:35 Psychologia rozwoju człowieka 11PSpecjal-JMS mgr Agnieszka Fetzka
2023-06-14 Śr 09:50 11:15 Psychogerontologia 21PSocjalna-SP mgr Agnieszka Fetzka
2023-06-14 Śr 11:30 13:00 Pragmatyka tekstu 31FP-SP20 dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ
2023-06-14 Śr 13:15 14:45 Metodyka edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu 41PSpecjalna-JMS mgr Ewa Kuczak
2023-06-14 Śr 15:00 16:45 Metodyka edukacji uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną II 41PSpecjalna-JMS dr Regina Korzeniowska
2023-06-14 Śr 16:46 17:30 Konsultacje   dr Regina Korzeniowska
2023-06-15 Cz 16:00 17:30 Przedmiot do wyboru: Region Morza Śródziemnego 31Polit-SP dr Wioletta Husar-Poliszuk
PW1
2023-06-15 Cz 17:40 19:10 Partie i ruchy regionalne/lokalne w Europie 21Polit-SP dr Wioletta Husar-Poliszuk
2023-06-15 Cz 19:15 20:45 Proseminarium 21Polit-SP dr Wioletta Husar-Poliszuk
2023-06-18 Ni 10:30 12:45 Wybrane problemy prawa rodzinnego 31PED-POWiP-NP dr Małgorzata Samojedny
2023-06-18 Ni 13:00 15:15 Wybrane problemy prawa rodzinnego 31PED-POWiP-NP dr Małgorzata Samojedny
2023-06-18 Ni 15:30 17:45 Prawne podstawy opieki 11PED-POWiP-ND dr Małgorzata Samojedny
2023-06-18 Ni 18:00 20:15 Prawne podstawy opieki 11PED-POWiP-ND dr Małgorzata Samojedny
2023-06-19 Po 08:00 09:45 Metodyka kształcenia w grupach zróżnicowanych I 21PSpecjal-JMS dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-06-19 Po 09:50 11:25 Pedagogika specjalna 21PSocjalna-SP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-06-19 Po 11:30 13:45 Opieka i pomoc osobom starszym 31PED-POWiP-SP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-06-19 Po 16:00 17:30 Zarządzanie w samorządowym sektorze publicznym 21Polit-SP dr hab. Lilla Młodzik
2023-06-19 Po 17:40 19:10 Ekonomia polityczna 21Polit-SD dr hab. Lilla Młodzik
2023-06-19 Po 19:15 20:45 Psychologia polityki 11Polit-SD dr hab. Lilla Młodzik
2023-06-20 Wt 08:10 09:40 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 21PED-EPiW-SD dr Elżbieta Turska
2023-06-20 Wt 09:45 11:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej I 21PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-06-20 Wt 11:30 13:00 Pedagogika rodziny 11PED-POWiP-SP dr Elżbieta Turska
2023-06-20 Wt 13:15 14:45 Metodyka edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w przedszkolu 41PSpecjalna-JMS mgr Ewa Kuczak
2023-06-20 Wt 16:00 17:35 Przedmiot do wyboru: Elity polityczne współczesnych społeczeństw 31Polit-SP dr Małgorzata Samojedny
PW2
2023-06-20 Wt 17:40 19:10 Seminarium magisterskie 11Polit-SD dr hab. Stefan Dudra, prof. UZ
2023-06-21 Śr 08:00 09:35 Psychologia rozwoju człowieka 11PSpecjal-JMS mgr Agnieszka Fetzka
2023-06-21 Śr 09:45 11:20 Psychogerontologia 21PSocjalna-SP mgr Agnieszka Fetzka
2023-06-21 Śr 11:30 13:00 Pragmatyka tekstu 31FP-SP20 dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ
2023-06-21 Śr 13:50 15:35 Metodyka edukacji uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną II 41PSpecjalna-JMS dr Regina Korzeniowska
2023-06-21 Śr 15:40 16:25 Konsultacje   dr Regina Korzeniowska
2023-06-22 Cz 16:00 17:30 Przedmiot do wyboru: Region Morza Śródziemnego 31Polit-SP dr Wioletta Husar-Poliszuk
PW1
2023-06-22 Cz 17:40 19:10 Partie i ruchy regionalne/lokalne w Europie 21Polit-SP dr Wioletta Husar-Poliszuk
2023-06-22 Cz 19:15 20:45 Proseminarium 21Polit-SP dr Wioletta Husar-Poliszuk