Plan zajęć

425 A-16

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 25

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
09:45 11:20 Metodyka czasu wolnego 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel DN
12:25 13:10 Konsultacje   dr Krzysztof Zajdel D
13:15 14:45 Metodyka pracy z rodziną 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel D
15:00 16:30 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z małym dzieckiem 11PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel D
16:45 19:00 Seminarium dyplomowe II 31PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel D
Wtorek
11:30 12:15 Konsultacje   mgr Aleksandra Piechowska D
15:20 16:50 Kompetencje przywódcy politycznego 11Polit-SD dr Wioletta Husar-Poliszuk D
Środa
08:00 09:44 Diagnostyka w pedagogice specjalnej 21PSpecjal-JMS dr Tomasz Fetzki D
09:45 11:29 Diagnostyka w pedagogice specjalnej 21PSpecjal-JMS dr Tomasz Fetzki D
12:15 13:50 Psychogerontologia 21PSocjalna-SP mgr Agnieszka Fetzka 2023-04-05
zajęcia przeniesione z 22.03.2023
Sobota
08:00 10:15 Praca z dzieckiem niepełnosprawnym 21PED-POWiP-NP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ 2023-04-15
08:00 10:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-POWiP-ND/sem.1 dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 2023-06-03; 2023-06-17
10:30 12:45 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 21PED-EPiW-ND dr Krzysztof Zajdel 2023-04-15
10:30 12:45 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z małym dzieckiem 11PED-POWiP-NP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 2023-06-03
10:30 12:45 Seminarium magisterskie II 11PED-POWiP-ND/sem.1 dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 2023-06-17
13:00 15:15 Metody pracy profilaktycznej w środowisku lokalnym 21PED-POWiP-ND dr Lidia Wawryk 2023-05-20
13:00 15:15 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 21PED-EPiW-ND dr Krzysztof Zajdel 2023-04-22
13:00 15:15 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 22PED-EPiW-ND dr Krzysztof Zajdel 2023-04-15
13:00 15:15 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-NP dr Paweł Zapeński 2023-05-13
13:00 15:15 Seminarium magisterskie II 11PED-POWiP-ND/sem.1 dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 2023-06-03
15:30 17:45 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 22PED-EPiW-ND dr Krzysztof Zajdel 2023-04-22
15:30 17:45 Metodyka pracy z rodziną 21PED-POWiP-NP dr Krzysztof Zajdel 2023-04-15
15:30 17:45 Pozalekcyjna aktywizacja opiekuńczo-wychowawcza 11PED-POWiP-ND dr Paweł Zapeński 2023-05-13
15:30 17:45 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-ND dr Lidia Wawryk 2023-05-20
17:46 19:30 Konsultacje   dr Paweł Zapeński 2023-05-13
18:00 20:15 Metodyka czasu wolnego 21PED-POWiP-NP dr Krzysztof Zajdel 2023-04-22
18:00 20:15 Metodyka pracy z rodziną 21PED-POWiP-NP dr Krzysztof Zajdel 2023-04-15
Niedziela
08:00 10:15 Metody pracy profilaktycznej w środowisku lokalnym 21PED-POWiP-ND dr Lidia Wawryk 2023-04-23
10:30 12:45 Metody pracy profilaktycznej w środowisku lokalnym 21PED-POWiP-ND dr Lidia Wawryk 2023-04-23
10:30 12:45 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 22PED-EPiW-ND dr Krzysztof Zajdel 2023-04-16
10:30 12:45 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-NP dr Paweł Zapeński 2023-05-21
10:30 12:45 Pozalekcyjna aktywizacja opiekuńczo-wychowawcza 11PED-POWiP-ND dr Paweł Zapeński 2023-06-04
10:30 12:45 Profilaktyka społeczna 21PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk 2023-05-14
10:30 12:45 Proseminarium 21PED-POWiP-NP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 2023-06-18
13:00 15:15 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 21PED-EPiW-ND dr Krzysztof Zajdel 2023-04-16
13:00 15:15 Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym 31PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk 2023-04-23
13:00 15:15 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-NP dr Paweł Zapeński 2023-05-21; 2023-06-04; 2023-06-18
13:00 15:15 Profilaktyka społeczna 21PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk 2023-05-14
15:16 16:30 Konsultacje   dr Paweł Zapeński 2023-05-21; 2023-06-04; 2023-06-18
15:30 17:45 Metodyka czasu wolnego 21PED-POWiP-NP dr Krzysztof Zajdel 2023-04-16
15:30 17:45 Pozalekcyjna aktywizacja opiekuńczo-wychowawcza 11PED-POWiP-ND dr Paweł Zapeński 2023-04-23
18:00 20:15 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-NP dr Paweł Zapeński 2023-04-23
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel
2023-04-03 Po 09:45 11:20 Metodyka czasu wolnego 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-04-03 Po 12:25 13:10 Konsultacje   dr Krzysztof Zajdel
2023-04-03 Po 13:15 14:45 Metodyka pracy z rodziną 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-04-03 Po 15:00 16:30 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z małym dzieckiem 11PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-04-03 Po 16:45 19:00 Seminarium dyplomowe II 31PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-04-04 Wt 11:30 12:15 Konsultacje   mgr Aleksandra Piechowska
2023-04-04 Wt 15:20 16:50 Kompetencje przywódcy politycznego 11Polit-SD dr Wioletta Husar-Poliszuk
2023-04-05 Śr 08:00 09:44 Diagnostyka w pedagogice specjalnej 21PSpecjal-JMS dr Tomasz Fetzki
2023-04-05 Śr 09:45 11:29 Diagnostyka w pedagogice specjalnej 21PSpecjal-JMS dr Tomasz Fetzki
2023-04-05 Śr 12:15 13:50 Psychogerontologia 21PSocjalna-SP mgr Agnieszka Fetzka
zajęcia przeniesione z 22.03.2023
2023-04-12 Śr 08:00 09:44 Diagnostyka w pedagogice specjalnej 21PSpecjal-JMS dr Tomasz Fetzki
2023-04-12 Śr 09:45 11:29 Diagnostyka w pedagogice specjalnej 21PSpecjal-JMS dr Tomasz Fetzki
2023-04-15 So 08:00 10:15 Praca z dzieckiem niepełnosprawnym 21PED-POWiP-NP dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ
2023-04-15 So 10:30 12:45 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 21PED-EPiW-ND dr Krzysztof Zajdel
2023-04-15 So 13:00 15:15 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 22PED-EPiW-ND dr Krzysztof Zajdel
2023-04-15 So 15:30 17:45 Metodyka pracy z rodziną 21PED-POWiP-NP dr Krzysztof Zajdel
2023-04-15 So 18:00 20:15 Metodyka pracy z rodziną 21PED-POWiP-NP dr Krzysztof Zajdel
2023-04-16 Ni 10:30 12:45 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 22PED-EPiW-ND dr Krzysztof Zajdel
2023-04-16 Ni 13:00 15:15 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 21PED-EPiW-ND dr Krzysztof Zajdel
2023-04-16 Ni 15:30 17:45 Metodyka czasu wolnego 21PED-POWiP-NP dr Krzysztof Zajdel
2023-04-17 Po 09:45 11:20 Metodyka czasu wolnego 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-04-17 Po 12:25 13:10 Konsultacje   dr Krzysztof Zajdel
2023-04-17 Po 13:15 14:45 Metodyka pracy z rodziną 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-04-17 Po 15:00 16:30 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z małym dzieckiem 11PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-04-17 Po 16:45 19:00 Seminarium dyplomowe II 31PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-04-18 Wt 11:30 12:15 Konsultacje   mgr Aleksandra Piechowska
2023-04-18 Wt 15:20 16:50 Kompetencje przywódcy politycznego 11Polit-SD dr Wioletta Husar-Poliszuk
2023-04-19 Śr 08:00 09:44 Diagnostyka w pedagogice specjalnej 21PSpecjal-JMS dr Tomasz Fetzki
2023-04-19 Śr 09:45 11:29 Diagnostyka w pedagogice specjalnej 21PSpecjal-JMS dr Tomasz Fetzki
2023-04-22 So 13:00 15:15 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 21PED-EPiW-ND dr Krzysztof Zajdel
2023-04-22 So 15:30 17:45 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej 22PED-EPiW-ND dr Krzysztof Zajdel
2023-04-22 So 18:00 20:15 Metodyka czasu wolnego 21PED-POWiP-NP dr Krzysztof Zajdel
2023-04-23 Ni 08:00 10:15 Metody pracy profilaktycznej w środowisku lokalnym 21PED-POWiP-ND dr Lidia Wawryk
2023-04-23 Ni 10:30 12:45 Metody pracy profilaktycznej w środowisku lokalnym 21PED-POWiP-ND dr Lidia Wawryk
2023-04-23 Ni 13:00 15:15 Organizacja zajęć profilaktycznych w środowisku lokalnym 31PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk
2023-04-23 Ni 15:30 17:45 Pozalekcyjna aktywizacja opiekuńczo-wychowawcza 11PED-POWiP-ND dr Paweł Zapeński
2023-04-23 Ni 18:00 20:15 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-NP dr Paweł Zapeński
2023-04-24 Po 12:25 13:10 Konsultacje   dr Krzysztof Zajdel
2023-04-24 Po 13:15 14:45 Metodyka pracy z rodziną 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-04-24 Po 15:00 16:30 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z małym dzieckiem 11PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-04-24 Po 16:45 19:00 Seminarium dyplomowe II 31PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-04-25 Wt 11:30 12:15 Konsultacje   mgr Aleksandra Piechowska
2023-04-25 Wt 15:20 16:50 Kompetencje przywódcy politycznego 11Polit-SD dr Wioletta Husar-Poliszuk
2023-04-26 Śr 08:00 09:44 Diagnostyka w pedagogice specjalnej 21PSpecjal-JMS dr Tomasz Fetzki
2023-04-26 Śr 09:45 11:29 Diagnostyka w pedagogice specjalnej 21PSpecjal-JMS dr Tomasz Fetzki
2023-05-08 Po 09:45 11:20 Metodyka czasu wolnego 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-05-08 Po 12:25 13:10 Konsultacje   dr Krzysztof Zajdel
2023-05-08 Po 13:15 14:45 Metodyka pracy z rodziną 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-05-08 Po 15:00 16:30 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z małym dzieckiem 11PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-05-08 Po 16:45 19:00 Seminarium dyplomowe II 31PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-05-09 Wt 11:30 12:15 Konsultacje   mgr Aleksandra Piechowska
2023-05-09 Wt 15:20 16:50 Kompetencje przywódcy politycznego 11Polit-SD dr Wioletta Husar-Poliszuk
2023-05-10 Śr 08:00 09:44 Diagnostyka w pedagogice specjalnej 21PSpecjal-JMS dr Tomasz Fetzki
2023-05-10 Śr 09:45 11:29 Diagnostyka w pedagogice specjalnej 21PSpecjal-JMS dr Tomasz Fetzki
2023-05-13 So 13:00 15:15 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-NP dr Paweł Zapeński
2023-05-13 So 15:30 17:45 Pozalekcyjna aktywizacja opiekuńczo-wychowawcza 11PED-POWiP-ND dr Paweł Zapeński
2023-05-13 So 17:46 19:30 Konsultacje   dr Paweł Zapeński
2023-05-14 Ni 10:30 12:45 Profilaktyka społeczna 21PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk
2023-05-14 Ni 13:00 15:15 Profilaktyka społeczna 21PED-POWiP-NP dr Lidia Wawryk
2023-05-15 Po 12:25 13:10 Konsultacje   dr Krzysztof Zajdel
2023-05-15 Po 13:15 14:45 Metodyka pracy z rodziną 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-05-15 Po 15:00 16:30 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z małym dzieckiem 11PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-05-15 Po 16:45 19:00 Seminarium dyplomowe II 31PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-05-16 Wt 11:30 12:15 Konsultacje   mgr Aleksandra Piechowska
2023-05-16 Wt 15:20 16:50 Kompetencje przywódcy politycznego 11Polit-SD dr Wioletta Husar-Poliszuk
2023-05-17 Śr 08:00 09:44 Diagnostyka w pedagogice specjalnej 21PSpecjal-JMS dr Tomasz Fetzki
2023-05-17 Śr 09:45 11:29 Diagnostyka w pedagogice specjalnej 21PSpecjal-JMS dr Tomasz Fetzki
2023-05-20 So 13:00 15:15 Metody pracy profilaktycznej w środowisku lokalnym 21PED-POWiP-ND dr Lidia Wawryk
2023-05-20 So 15:30 17:45 Współczesne tendencje w profilaktyce i resocjalizacji 21PED-POWiP-ND dr Lidia Wawryk
2023-05-21 Ni 10:30 12:45 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-NP dr Paweł Zapeński
2023-05-21 Ni 13:00 15:15 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-NP dr Paweł Zapeński
2023-05-21 Ni 15:16 16:30 Konsultacje   dr Paweł Zapeński
2023-05-22 Po 09:45 11:20 Metodyka czasu wolnego 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-05-22 Po 12:25 13:10 Konsultacje   dr Krzysztof Zajdel
2023-05-22 Po 13:15 14:45 Metodyka pracy z rodziną 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-05-22 Po 15:00 16:30 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z małym dzieckiem 11PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-05-22 Po 16:45 19:00 Seminarium dyplomowe II 31PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-05-23 Wt 11:30 12:15 Konsultacje   mgr Aleksandra Piechowska
2023-05-23 Wt 15:20 16:50 Kompetencje przywódcy politycznego 11Polit-SD dr Wioletta Husar-Poliszuk
2023-05-24 Śr 08:00 09:44 Diagnostyka w pedagogice specjalnej 21PSpecjal-JMS dr Tomasz Fetzki
2023-05-24 Śr 09:45 11:29 Diagnostyka w pedagogice specjalnej 21PSpecjal-JMS dr Tomasz Fetzki
2023-05-29 Po 12:25 13:10 Konsultacje   dr Krzysztof Zajdel
2023-05-29 Po 13:15 14:45 Metodyka pracy z rodziną 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-05-29 Po 15:00 16:30 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z małym dzieckiem 11PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-05-29 Po 16:45 19:00 Seminarium dyplomowe II 31PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-05-30 Wt 11:30 12:15 Konsultacje   mgr Aleksandra Piechowska
2023-05-30 Wt 15:20 16:50 Kompetencje przywódcy politycznego 11Polit-SD dr Wioletta Husar-Poliszuk
2023-05-31 Śr 08:00 09:44 Diagnostyka w pedagogice specjalnej 21PSpecjal-JMS dr Tomasz Fetzki
2023-05-31 Śr 09:45 11:29 Diagnostyka w pedagogice specjalnej 21PSpecjal-JMS dr Tomasz Fetzki
2023-06-03 So 08:00 10:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-POWiP-ND/sem.1 dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-06-03 So 10:30 12:45 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z małym dzieckiem 11PED-POWiP-NP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-06-03 So 13:00 15:15 Seminarium magisterskie II 11PED-POWiP-ND/sem.1 dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-06-04 Ni 10:30 12:45 Pozalekcyjna aktywizacja opiekuńczo-wychowawcza 11PED-POWiP-ND dr Paweł Zapeński
2023-06-04 Ni 13:00 15:15 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-NP dr Paweł Zapeński
2023-06-04 Ni 15:16 16:30 Konsultacje   dr Paweł Zapeński
2023-06-05 Po 09:45 11:20 Metodyka czasu wolnego 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-06-05 Po 12:25 13:10 Konsultacje   dr Krzysztof Zajdel
2023-06-05 Po 13:15 14:45 Metodyka pracy z rodziną 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-06-05 Po 15:00 16:30 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z małym dzieckiem 11PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-06-05 Po 16:45 19:00 Seminarium dyplomowe II 31PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-06-06 Wt 11:30 12:15 Konsultacje   mgr Aleksandra Piechowska
2023-06-06 Wt 15:20 16:50 Kompetencje przywódcy politycznego 11Polit-SD dr Wioletta Husar-Poliszuk
2023-06-12 Po 12:25 13:10 Konsultacje   dr Krzysztof Zajdel
2023-06-12 Po 13:15 14:45 Metodyka pracy z rodziną 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-06-12 Po 15:00 16:30 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z małym dzieckiem 11PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-06-12 Po 16:45 19:00 Seminarium dyplomowe II 31PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-06-13 Wt 11:30 12:15 Konsultacje   mgr Aleksandra Piechowska
2023-06-13 Wt 15:20 16:50 Kompetencje przywódcy politycznego 11Polit-SD dr Wioletta Husar-Poliszuk
2023-06-14 Śr 08:00 09:44 Diagnostyka w pedagogice specjalnej 21PSpecjal-JMS dr Tomasz Fetzki
2023-06-14 Śr 09:45 11:29 Diagnostyka w pedagogice specjalnej 21PSpecjal-JMS dr Tomasz Fetzki
2023-06-17 So 08:00 10:15 Seminarium magisterskie IV 21PED-POWiP-ND/sem.1 dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-06-17 So 10:30 12:45 Seminarium magisterskie II 11PED-POWiP-ND/sem.1 dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-06-18 Ni 10:30 12:45 Proseminarium 21PED-POWiP-NP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2023-06-18 Ni 13:00 15:15 Pedagogika opiekuńcza 11PED-POWiP-NP dr Paweł Zapeński
2023-06-18 Ni 15:16 16:30 Konsultacje   dr Paweł Zapeński
2023-06-19 Po 12:25 13:10 Konsultacje   dr Krzysztof Zajdel
2023-06-19 Po 13:15 14:45 Metodyka pracy z rodziną 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-06-19 Po 15:00 16:30 Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z małym dzieckiem 11PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-06-19 Po 16:45 19:00 Seminarium dyplomowe II 31PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2023-06-20 Wt 11:30 12:15 Konsultacje   mgr Aleksandra Piechowska
2023-06-20 Wt 15:20 16:50 Kompetencje przywódcy politycznego 11Polit-SD dr Wioletta Husar-Poliszuk
2023-06-21 Śr 08:00 09:44 Diagnostyka w pedagogice specjalnej 21PSpecjal-JMS dr Tomasz Fetzki
2023-06-21 Śr 09:45 11:29 Diagnostyka w pedagogice specjalnej 21PSpecjal-JMS dr Tomasz Fetzki