Plan zajęć

425 A-16

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 25

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I 31PED-POWiP-SP/sem.1 dr Krzysztof Zajdel D
09:50 11:15 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMS-PEW dr Krzysztof Zajdel DN
11:30 13:00 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMS-PEW dr Krzysztof Zajdel D
Wtorek
09:45 11:15 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-SP/lab.1 dr Krzysztof Zajdel D
11:30 13:00 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-SP/lab.2 dr Krzysztof Zajdel D
15:00 16:30 Problemy opieki i wychowania w instytucjach 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel D
16:45 18:15 Pedagogika zabawy 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel D
Środa
08:00 09:30 Seminarium magisterskie III 21PED-POWiP-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ D
09:45 11:15 Seminarium magisterskie I 11PED-POWiP-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ D
15:00 16:25 Problemy opieki i wychowania w instytucjach 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel DN
15:00 16:35 Rola i zadania pedagoga szkolnego 31PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel DP
Czwartek
09:40 11:15 Elementy psychiatrii 41PSYCH-JMS-PK dr Sławomir Baranowski DN
09:40 11:15 Elementy psychiatrii 42PSYCH-JMS-PK dr Sławomir Baranowski DP
Sobota
08:00 10:15 Seminarium dyplomowe I 31PED-POWiP-NP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 2021-12-04; 2022-01-15; 2022-01-29
08:00 10:15 Seminarium magisterskie III 21PED-POWiP-ND/sem.1 dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 2021-12-11
10:30 12:45 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II 31PED-POWiP-NP dr Elżbieta Turska 2021-12-04; 2022-01-15
13:00 15:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II 31PED-POWiP-NP dr Elżbieta Turska 2021-12-04
Niedziela
08:00 10:15 Pedagogika zabawy 21PED-POWiP-NP dr Krzysztof Zajdel 2021-12-05
08:00 10:15 Seminarium magisterskie III 21PED-POWiP-ND/sem.1 dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ 2022-01-30
08:00 10:15 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMN-PEW dr Krzysztof Zajdel 2021-12-12; 2022-01-09
10:30 12:45 Pedagogika zabawy 21PED-POWiP-NP dr Krzysztof Zajdel 2021-12-19; 2022-01-16
10:30 12:45 Problemy opieki i wychowania w instytucjach 21PED-POWiP-NP dr Krzysztof Zajdel 2021-12-05
10:30 12:45 Współczesne problemy opieki i wychowania 21PED-POWiP-ND dr Krzysztof Zajdel 2022-01-30
10:30 12:45 Współczesne problemy opieki i wychowania 21PED-POWiP-ND dr Krzysztof Zajdel 2021-12-12; 2022-01-09
10:30 12:45 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMN-PEW dr Krzysztof Zajdel 2022-01-23
13:00 15:15 Problemy opieki i wychowania w instytucjach 21PED-POWiP-NP dr Krzysztof Zajdel 2021-12-19; 2022-01-16
13:00 15:15 Rola i zadania pedagoga szkolnego 31PED-POWiP-NP dr Krzysztof Zajdel 2021-12-05
13:00 15:15 Rola i zadania pedagoga szkolnego 31PED-POWiP-NP dr Krzysztof Zajdel 2022-01-30
13:00 15:15 Współczesne problemy opieki i wychowania 21PED-POWiP-ND dr Krzysztof Zajdel 2021-12-12; 2022-01-09; 2022-01-23
15:30 17:45 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-NP dr Krzysztof Zajdel 2022-01-30
15:30 17:45 Rola i zadania pedagoga szkolnego 31PED-POWiP-NP dr Krzysztof Zajdel 2021-12-19
15:30 17:45 Rola i zadania pedagoga szkolnego 31PED-POWiP-NP dr Krzysztof Zajdel 2021-12-05; 2022-01-16
15:30 17:45 Współczesne problemy opieki i wychowania 21PED-POWiP-ND dr Krzysztof Zajdel 2022-01-23
18:00 20:15 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-NP dr Krzysztof Zajdel 2021-12-05; 2022-01-16
18:00 20:15 Rola i zadania pedagoga szkolnego 31PED-POWiP-NP dr Krzysztof Zajdel 2021-12-19
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel
2021-12-04 So 08:00 10:15 Seminarium dyplomowe I 31PED-POWiP-NP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2021-12-04 So 10:30 12:45 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II 31PED-POWiP-NP dr Elżbieta Turska
2021-12-04 So 13:00 15:15 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II 31PED-POWiP-NP dr Elżbieta Turska
2021-12-05 Ni 08:00 10:15 Pedagogika zabawy 21PED-POWiP-NP dr Krzysztof Zajdel
2021-12-05 Ni 10:30 12:45 Problemy opieki i wychowania w instytucjach 21PED-POWiP-NP dr Krzysztof Zajdel
2021-12-05 Ni 13:00 15:15 Rola i zadania pedagoga szkolnego 31PED-POWiP-NP dr Krzysztof Zajdel
2021-12-05 Ni 15:30 17:45 Rola i zadania pedagoga szkolnego 31PED-POWiP-NP dr Krzysztof Zajdel
2021-12-05 Ni 18:00 20:15 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-NP dr Krzysztof Zajdel
2021-12-06 Po 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I 31PED-POWiP-SP/sem.1 dr Krzysztof Zajdel
2021-12-06 Po 11:30 13:00 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMS-PEW dr Krzysztof Zajdel
2021-12-07 Wt 09:45 11:15 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-SP/lab.1 dr Krzysztof Zajdel
2021-12-07 Wt 11:30 13:00 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-SP/lab.2 dr Krzysztof Zajdel
2021-12-07 Wt 15:00 16:30 Problemy opieki i wychowania w instytucjach 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2021-12-07 Wt 16:45 18:15 Pedagogika zabawy 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2021-12-08 Śr 08:00 09:30 Seminarium magisterskie III 21PED-POWiP-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2021-12-08 Śr 09:45 11:15 Seminarium magisterskie I 11PED-POWiP-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2021-12-08 Śr 15:00 16:35 Rola i zadania pedagoga szkolnego 31PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2021-12-09 Cz 09:40 11:15 Elementy psychiatrii 42PSYCH-JMS-PK dr Sławomir Baranowski
2021-12-11 So 08:00 10:15 Seminarium magisterskie III 21PED-POWiP-ND/sem.1 dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2021-12-12 Ni 08:00 10:15 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMN-PEW dr Krzysztof Zajdel
2021-12-12 Ni 10:30 12:45 Współczesne problemy opieki i wychowania 21PED-POWiP-ND dr Krzysztof Zajdel
2021-12-12 Ni 13:00 15:15 Współczesne problemy opieki i wychowania 21PED-POWiP-ND dr Krzysztof Zajdel
2021-12-13 Po 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I 31PED-POWiP-SP/sem.1 dr Krzysztof Zajdel
2021-12-13 Po 09:50 11:15 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMS-PEW dr Krzysztof Zajdel
2021-12-13 Po 11:30 13:00 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMS-PEW dr Krzysztof Zajdel
2021-12-14 Wt 09:45 11:15 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-SP/lab.1 dr Krzysztof Zajdel
2021-12-14 Wt 11:30 13:00 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-SP/lab.2 dr Krzysztof Zajdel
2021-12-14 Wt 15:00 16:30 Problemy opieki i wychowania w instytucjach 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2021-12-14 Wt 16:45 18:15 Pedagogika zabawy 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2021-12-15 Śr 08:00 09:30 Seminarium magisterskie III 21PED-POWiP-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2021-12-15 Śr 09:45 11:15 Seminarium magisterskie I 11PED-POWiP-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2021-12-15 Śr 15:00 16:25 Problemy opieki i wychowania w instytucjach 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2021-12-16 Cz 09:40 11:15 Elementy psychiatrii 41PSYCH-JMS-PK dr Sławomir Baranowski
2021-12-19 Ni 10:30 12:45 Pedagogika zabawy 21PED-POWiP-NP dr Krzysztof Zajdel
2021-12-19 Ni 13:00 15:15 Problemy opieki i wychowania w instytucjach 21PED-POWiP-NP dr Krzysztof Zajdel
2021-12-19 Ni 15:30 17:45 Rola i zadania pedagoga szkolnego 31PED-POWiP-NP dr Krzysztof Zajdel
2021-12-19 Ni 18:00 20:15 Rola i zadania pedagoga szkolnego 31PED-POWiP-NP dr Krzysztof Zajdel
2021-12-20 Po 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I 31PED-POWiP-SP/sem.1 dr Krzysztof Zajdel
2021-12-20 Po 11:30 13:00 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMS-PEW dr Krzysztof Zajdel
2021-12-21 Wt 09:40 11:15 Elementy psychiatrii 42PSYCH-JMS-PK dr Sławomir Baranowski
2022-01-03 Po 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I 31PED-POWiP-SP/sem.1 dr Krzysztof Zajdel
2022-01-03 Po 09:50 11:15 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMS-PEW dr Krzysztof Zajdel
2022-01-03 Po 11:30 13:00 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMS-PEW dr Krzysztof Zajdel
2022-01-04 Wt 09:45 11:15 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-SP/lab.1 dr Krzysztof Zajdel
2022-01-04 Wt 11:30 13:00 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-SP/lab.2 dr Krzysztof Zajdel
2022-01-04 Wt 15:00 16:30 Problemy opieki i wychowania w instytucjach 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2022-01-04 Wt 16:45 18:15 Pedagogika zabawy 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2022-01-05 Śr 08:00 09:30 Seminarium magisterskie III 21PED-POWiP-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2022-01-05 Śr 09:45 11:15 Seminarium magisterskie I 11PED-POWiP-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2022-01-05 Śr 15:00 16:25 Problemy opieki i wychowania w instytucjach 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2022-01-09 Ni 08:00 10:15 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMN-PEW dr Krzysztof Zajdel
2022-01-09 Ni 10:30 12:45 Współczesne problemy opieki i wychowania 21PED-POWiP-ND dr Krzysztof Zajdel
2022-01-09 Ni 13:00 15:15 Współczesne problemy opieki i wychowania 21PED-POWiP-ND dr Krzysztof Zajdel
2022-01-10 Po 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I 31PED-POWiP-SP/sem.1 dr Krzysztof Zajdel
2022-01-10 Po 11:30 13:00 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMS-PEW dr Krzysztof Zajdel
2022-01-11 Wt 09:45 11:15 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-SP/lab.1 dr Krzysztof Zajdel
2022-01-11 Wt 11:30 13:00 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-SP/lab.2 dr Krzysztof Zajdel
2022-01-11 Wt 15:00 16:30 Problemy opieki i wychowania w instytucjach 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2022-01-11 Wt 16:45 18:15 Pedagogika zabawy 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2022-01-12 Śr 08:00 09:30 Seminarium magisterskie III 21PED-POWiP-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2022-01-12 Śr 09:45 11:15 Seminarium magisterskie I 11PED-POWiP-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2022-01-12 Śr 15:00 16:35 Rola i zadania pedagoga szkolnego 31PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2022-01-13 Cz 09:40 11:15 Elementy psychiatrii 42PSYCH-JMS-PK dr Sławomir Baranowski
2022-01-15 So 08:00 10:15 Seminarium dyplomowe I 31PED-POWiP-NP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2022-01-15 So 10:30 12:45 Metodyka pracy wychowawczo - opiekuńczej II 31PED-POWiP-NP dr Elżbieta Turska
2022-01-16 Ni 10:30 12:45 Pedagogika zabawy 21PED-POWiP-NP dr Krzysztof Zajdel
2022-01-16 Ni 13:00 15:15 Problemy opieki i wychowania w instytucjach 21PED-POWiP-NP dr Krzysztof Zajdel
2022-01-16 Ni 15:30 17:45 Rola i zadania pedagoga szkolnego 31PED-POWiP-NP dr Krzysztof Zajdel
2022-01-16 Ni 18:00 20:15 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-NP dr Krzysztof Zajdel
2022-01-17 Po 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I 31PED-POWiP-SP/sem.1 dr Krzysztof Zajdel
2022-01-17 Po 09:50 11:15 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMS-PEW dr Krzysztof Zajdel
2022-01-17 Po 11:30 13:00 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMS-PEW dr Krzysztof Zajdel
2022-01-18 Wt 09:45 11:15 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-SP/lab.1 dr Krzysztof Zajdel
2022-01-18 Wt 11:30 13:00 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-SP/lab.2 dr Krzysztof Zajdel
2022-01-18 Wt 15:00 16:30 Problemy opieki i wychowania w instytucjach 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2022-01-18 Wt 16:45 18:15 Pedagogika zabawy 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2022-01-19 Śr 08:00 09:30 Seminarium magisterskie III 21PED-POWiP-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2022-01-19 Śr 09:45 11:15 Seminarium magisterskie I 11PED-POWiP-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2022-01-19 Śr 15:00 16:25 Problemy opieki i wychowania w instytucjach 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2022-01-20 Cz 09:40 11:15 Elementy psychiatrii 41PSYCH-JMS-PK dr Sławomir Baranowski
2022-01-23 Ni 10:30 12:45 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMN-PEW dr Krzysztof Zajdel
2022-01-23 Ni 13:00 15:15 Współczesne problemy opieki i wychowania 21PED-POWiP-ND dr Krzysztof Zajdel
2022-01-23 Ni 15:30 17:45 Współczesne problemy opieki i wychowania 21PED-POWiP-ND dr Krzysztof Zajdel
2022-01-24 Po 08:00 09:30 Seminarium dyplomowe I 31PED-POWiP-SP/sem.1 dr Krzysztof Zajdel
2022-01-24 Po 09:50 11:15 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMS-PEW dr Krzysztof Zajdel
2022-01-24 Po 11:30 13:00 Środowisko rodzinne i instytucjonalne w rozwoju dziecka 52PSYCH-JMS-PEW dr Krzysztof Zajdel
2022-01-25 Wt 09:45 11:15 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-SP/lab.1 dr Krzysztof Zajdel
2022-01-25 Wt 11:30 13:00 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-SP/lab.2 dr Krzysztof Zajdel
2022-01-25 Wt 15:00 16:30 Problemy opieki i wychowania w instytucjach 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2022-01-25 Wt 16:45 18:15 Pedagogika zabawy 21PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2022-01-26 Śr 08:00 09:30 Seminarium magisterskie III 21PED-POWiP-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2022-01-26 Śr 09:45 11:15 Seminarium magisterskie I 11PED-POWiP-SD dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2022-01-26 Śr 15:00 16:35 Rola i zadania pedagoga szkolnego 31PED-POWiP-SP dr Krzysztof Zajdel
2022-01-27 Cz 09:40 11:15 Elementy psychiatrii 41PSYCH-JMS-PK dr Sławomir Baranowski
2022-01-29 So 08:00 10:15 Seminarium dyplomowe I 31PED-POWiP-NP dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2022-01-30 Ni 08:00 10:15 Seminarium magisterskie III 21PED-POWiP-ND/sem.1 dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ
2022-01-30 Ni 10:30 12:45 Współczesne problemy opieki i wychowania 21PED-POWiP-ND dr Krzysztof Zajdel
2022-01-30 Ni 13:00 15:15 Rola i zadania pedagoga szkolnego 31PED-POWiP-NP dr Krzysztof Zajdel
2022-01-30 Ni 15:30 17:45 Metodyka pracy w świetlicy 31PED-POWiP-NP dr Krzysztof Zajdel