Plan zajęć

427 A-16

sala laboratoryjna (specjalistyczna); liczba miejsc: 13


W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć