Plan zajęć

434 A-16

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 30

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
09:45 11:15 Podstawy edukacji plastycznej 11PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska D
11:30 13:00 Podstawy edukacji plastycznej 12PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska D
13:15 14:45 Metodyka edukacji technicznej 31PPiW-JMS mgr Klaudia Kasowska D
15:00 16:30 Podstawy edukacji technicznej 11PPiW-JMS mgr Klaudia Kasowska D
Wtorek
09:50 11:15 Metodyka edukacji plastycznej I 21PPiW-JMS mgr Klaudia Kasowska DN
11:35 13:00 Metodyka edukacji plastycznej I 22PPiW-JMS mgr Klaudia Kasowska DN
Czwartek
11:30 13:00 Teacher Effectiveness ERASMUS dr Magdalena Zapotoczna D
Sobota
10:30 12:45 Metodyka edukacji plastycznej I 22PPiW-JMN mgr Klaudia Kasowska 2021-12-18
10:30 12:45 Podstawy edukacji plastycznej 11PPiW-JMN mgr Klaudia Kasowska 2021-12-04
13:00 15:15 Metodyka edukacji plastycznej I 21PPiW-JMN mgr Klaudia Kasowska 2021-12-18
13:00 15:15 Podstawy edukacji plastycznej 12PPiW-JMN mgr Klaudia Kasowska 2021-12-04
15:30 17:45 Metodyka edukacji technicznej 31PPiW-JMN mgr Klaudia Kasowska 2022-01-15; 2022-01-29
15:30 17:45 Podstawy edukacji technicznej 11PPiW-JMN mgr Klaudia Kasowska 2021-12-04
18:00 20:15 Podstawy edukacji technicznej 12PPiW-JMN mgr Klaudia Kasowska 2021-12-04
Niedziela
10:30 12:45 Podstawy edukacji plastycznej 11PPiW-JMN mgr Klaudia Kasowska 2021-12-19; 2022-01-16; 2022-01-30
13:00 15:15 Podstawy edukacji plastycznej 12PPiW-JMN mgr Klaudia Kasowska 2021-12-19; 2022-01-16; 2022-01-30
15:30 17:45 Podstawy edukacji technicznej 11PPiW-JMN mgr Klaudia Kasowska 2021-12-19; 2022-01-16; 2022-01-30
18:00 20:15 Podstawy edukacji technicznej 12PPiW-JMN mgr Klaudia Kasowska 2021-12-19; 2022-01-16; 2022-01-30
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel
2021-12-04 So 10:30 12:45 Podstawy edukacji plastycznej 11PPiW-JMN mgr Klaudia Kasowska
2021-12-04 So 13:00 15:15 Podstawy edukacji plastycznej 12PPiW-JMN mgr Klaudia Kasowska
2021-12-04 So 15:30 17:45 Podstawy edukacji technicznej 11PPiW-JMN mgr Klaudia Kasowska
2021-12-04 So 18:00 20:15 Podstawy edukacji technicznej 12PPiW-JMN mgr Klaudia Kasowska
2021-12-06 Po 09:45 11:15 Podstawy edukacji plastycznej 11PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska
2021-12-06 Po 11:30 13:00 Podstawy edukacji plastycznej 12PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska
2021-12-06 Po 13:15 14:45 Metodyka edukacji technicznej 31PPiW-JMS mgr Klaudia Kasowska
2021-12-06 Po 15:00 16:30 Podstawy edukacji technicznej 11PPiW-JMS mgr Klaudia Kasowska
2021-12-09 Cz 11:30 13:00 Teacher Effectiveness ERASMUS dr Magdalena Zapotoczna
2021-12-13 Po 09:45 11:15 Podstawy edukacji plastycznej 11PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska
2021-12-13 Po 11:30 13:00 Podstawy edukacji plastycznej 12PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska
2021-12-13 Po 13:15 14:45 Metodyka edukacji technicznej 31PPiW-JMS mgr Klaudia Kasowska
2021-12-13 Po 15:00 16:30 Podstawy edukacji technicznej 11PPiW-JMS mgr Klaudia Kasowska
2021-12-14 Wt 09:50 11:15 Metodyka edukacji plastycznej I 21PPiW-JMS mgr Klaudia Kasowska
2021-12-14 Wt 11:35 13:00 Metodyka edukacji plastycznej I 22PPiW-JMS mgr Klaudia Kasowska
2021-12-16 Cz 11:30 13:00 Teacher Effectiveness ERASMUS dr Magdalena Zapotoczna
2021-12-18 So 10:30 12:45 Metodyka edukacji plastycznej I 22PPiW-JMN mgr Klaudia Kasowska
2021-12-18 So 13:00 15:15 Metodyka edukacji plastycznej I 21PPiW-JMN mgr Klaudia Kasowska
2021-12-19 Ni 10:30 12:45 Podstawy edukacji plastycznej 11PPiW-JMN mgr Klaudia Kasowska
2021-12-19 Ni 13:00 15:15 Podstawy edukacji plastycznej 12PPiW-JMN mgr Klaudia Kasowska
2021-12-19 Ni 15:30 17:45 Podstawy edukacji technicznej 11PPiW-JMN mgr Klaudia Kasowska
2021-12-19 Ni 18:00 20:15 Podstawy edukacji technicznej 12PPiW-JMN mgr Klaudia Kasowska
2021-12-20 Po 09:45 11:15 Podstawy edukacji plastycznej 11PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska
2021-12-20 Po 11:30 13:00 Podstawy edukacji plastycznej 12PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska
2021-12-20 Po 13:15 14:45 Metodyka edukacji technicznej 31PPiW-JMS mgr Klaudia Kasowska
2021-12-20 Po 15:00 16:30 Podstawy edukacji technicznej 11PPiW-JMS mgr Klaudia Kasowska
2021-12-21 Wt 11:30 13:00 Teacher Effectiveness ERASMUS dr Magdalena Zapotoczna
2022-01-03 Po 09:45 11:15 Podstawy edukacji plastycznej 11PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska
2022-01-03 Po 11:30 13:00 Podstawy edukacji plastycznej 12PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska
2022-01-03 Po 13:15 14:45 Metodyka edukacji technicznej 31PPiW-JMS mgr Klaudia Kasowska
2022-01-03 Po 15:00 16:30 Podstawy edukacji technicznej 11PPiW-JMS mgr Klaudia Kasowska
2022-01-04 Wt 09:50 11:15 Metodyka edukacji plastycznej I 21PPiW-JMS mgr Klaudia Kasowska
2022-01-04 Wt 11:35 13:00 Metodyka edukacji plastycznej I 22PPiW-JMS mgr Klaudia Kasowska
2022-01-10 Po 09:45 11:15 Podstawy edukacji plastycznej 11PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska
2022-01-10 Po 11:30 13:00 Podstawy edukacji plastycznej 12PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska
2022-01-10 Po 13:15 14:45 Metodyka edukacji technicznej 31PPiW-JMS mgr Klaudia Kasowska
2022-01-10 Po 15:00 16:30 Podstawy edukacji technicznej 11PPiW-JMS mgr Klaudia Kasowska
2022-01-13 Cz 11:30 13:00 Teacher Effectiveness ERASMUS dr Magdalena Zapotoczna
2022-01-15 So 15:30 17:45 Metodyka edukacji technicznej 31PPiW-JMN mgr Klaudia Kasowska
2022-01-16 Ni 10:30 12:45 Podstawy edukacji plastycznej 11PPiW-JMN mgr Klaudia Kasowska
2022-01-16 Ni 13:00 15:15 Podstawy edukacji plastycznej 12PPiW-JMN mgr Klaudia Kasowska
2022-01-16 Ni 15:30 17:45 Podstawy edukacji technicznej 11PPiW-JMN mgr Klaudia Kasowska
2022-01-16 Ni 18:00 20:15 Podstawy edukacji technicznej 12PPiW-JMN mgr Klaudia Kasowska
2022-01-17 Po 09:45 11:15 Podstawy edukacji plastycznej 11PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska
2022-01-17 Po 11:30 13:00 Podstawy edukacji plastycznej 12PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska
2022-01-17 Po 13:15 14:45 Metodyka edukacji technicznej 31PPiW-JMS mgr Klaudia Kasowska
2022-01-17 Po 15:00 16:30 Podstawy edukacji technicznej 11PPiW-JMS mgr Klaudia Kasowska
2022-01-18 Wt 09:50 11:15 Metodyka edukacji plastycznej I 21PPiW-JMS mgr Klaudia Kasowska
2022-01-18 Wt 11:35 13:00 Metodyka edukacji plastycznej I 22PPiW-JMS mgr Klaudia Kasowska
2022-01-20 Cz 11:30 13:00 Teacher Effectiveness ERASMUS dr Magdalena Zapotoczna
2022-01-24 Po 09:45 11:15 Podstawy edukacji plastycznej 11PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska
2022-01-24 Po 11:30 13:00 Podstawy edukacji plastycznej 12PPiW-JMS dr Iwona Kopaczyńska
2022-01-24 Po 13:15 14:45 Metodyka edukacji technicznej 31PPiW-JMS mgr Klaudia Kasowska
2022-01-24 Po 15:00 16:30 Podstawy edukacji technicznej 11PPiW-JMS mgr Klaudia Kasowska
2022-01-27 Cz 11:30 13:00 Teacher Effectiveness ERASMUS dr Magdalena Zapotoczna
2022-01-29 So 15:30 17:45 Metodyka edukacji technicznej 31PPiW-JMN mgr Klaudia Kasowska
2022-01-30 Ni 10:30 12:45 Podstawy edukacji plastycznej 11PPiW-JMN mgr Klaudia Kasowska
2022-01-30 Ni 13:00 15:15 Podstawy edukacji plastycznej 12PPiW-JMN mgr Klaudia Kasowska
2022-01-30 Ni 15:30 17:45 Podstawy edukacji technicznej 11PPiW-JMN mgr Klaudia Kasowska
2022-01-30 Ni 18:00 20:15 Podstawy edukacji technicznej 12PPiW-JMN mgr Klaudia Kasowska