Plan zajęć

435 A-16

sala seminaryjna; liczba miejsc: 12


W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć