Plan zajęć

F6 A-0

sala seminaryjna; liczba miejsc: 30


W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć