Plan zajęć

3 C-11

sala seminaryjna; liczba miejsc: 10


W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć