Plan zajęć

P2 A-16

sala seminaryjna; liczba miejsc: 61

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
09:45 11:15 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt D
gr.1
11:30 13:00 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt D
gr.2
13:15 14:45 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt D
gr.3
15:00 16:30 Język angielski II 21PPiW-JMS; 22PPiW-JMS mgr Beata Burchardt D
Wtorek
15:00 16:30 Pedagogika 11WF-SP 21/22 dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ D
Środa
16:40 18:15 Testy osobowości 35PSYCH-JMS/lab.7 mgr Tomasz Misiuro DN
Czwartek
09:15 11:30 Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków 35PSYCH-JMS mgr Agata Łopato D
11:35 13:00 Trening umiejętności wychowawczych z elementami socjoterapii 43PSYCH-JMS-PEW dr Urszula Gembara DN
15:00 17:15 Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków 36PSYCH-JMS mgr Agata Łopato D
Piątek
08:00 15:00 Rezerwacja - Spotkanie Koła Naukowego   dr Arkadiusz Tyda 2021-12-03
Koło Młodego Politologa
Sobota
08:00 10:15 Mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów 51PSYCH-JMN-PK dr Elżbieta Lipowicz 2022-01-08; 2022-01-29
10:30 12:45 Język angielski IV 31PPiW-JMN mgr Beata Burchardt 2021-12-04; 2021-12-18
13:00 15:15 Podstawy dydaktyki ogólnej 21PED-POWiP-NP; 21PED-RESO-NP dr Magdalena Zapotoczna 2022-01-29
13:00 15:15 Podstawy psychopatologii 42PSYCH-JMN-PEW; 43PSYCH-JMN-PPOZ mgr Konrad Opaliński 2022-01-08
13:00 17:45 Język angielski II 21PED-POWiP-NP; 21PED-RESO-NP mgr Beata Burchardt 2021-12-04; 2021-12-18
15:30 17:45 Podstawy psychopatologii 41PSYCH-JMN-PK mgr Konrad Opaliński 2022-01-08
18:00 20:15 Wprowadzenie do neuropsychologii 41PSYCH-JMN-PK mgr Konrad Opaliński 2022-01-08
Niedziela
08:00 10:15 Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III 31PPiW-JMN dr Iwona Kopaczyńska 2021-12-05
10:30 12:45 Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej 11PPiW-JMN mgr Ewa Nowakowska 2021-12-05
13:00 15:15 Kultura organizacyjna 43PSYCH-JMN-PPOZ dr inż. Patrycja Łychmus 2021-12-12
13:00 15:15 Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej 12PPiW-JMN mgr Ewa Nowakowska 2021-12-05
15:30 17:45 Podstawy dydaktyki ogólnej 21PED-POWiP-NP; 21PED-RESO-NP dr Magdalena Zapotoczna 2021-12-05
15:30 17:45 Podstawy dydaktyki ogólnej 21PED-POWiP-NP; 21PED-RESO-NP dr Magdalena Zapotoczna 2021-12-19; 2022-01-16
18:00 20:15 Podstawy dydaktyki ogólnej 21PED-POWiP-NP; 21PED-RESO-NP dr Magdalena Zapotoczna 2021-12-05; 2021-12-19; 2022-01-16
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel
2021-12-03 Pi 08:00 15:00 Rezerwacja - Spotkanie Koła Naukowego   dr Arkadiusz Tyda
Koło Młodego Politologa
2021-12-04 So 10:30 12:45 Język angielski IV 31PPiW-JMN mgr Beata Burchardt
2021-12-04 So 13:00 17:45 Język angielski II 21PED-POWiP-NP; 21PED-RESO-NP mgr Beata Burchardt
2021-12-05 Ni 08:00 10:15 Metodyka edukacji polonistycznej w klasach I-III 31PPiW-JMN dr Iwona Kopaczyńska
2021-12-05 Ni 10:30 12:45 Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej 11PPiW-JMN mgr Ewa Nowakowska
2021-12-05 Ni 13:00 15:15 Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej 12PPiW-JMN mgr Ewa Nowakowska
2021-12-05 Ni 15:30 17:45 Podstawy dydaktyki ogólnej 21PED-POWiP-NP; 21PED-RESO-NP dr Magdalena Zapotoczna
2021-12-05 Ni 18:00 20:15 Podstawy dydaktyki ogólnej 21PED-POWiP-NP; 21PED-RESO-NP dr Magdalena Zapotoczna
2021-12-06 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.1
2021-12-06 Po 11:30 13:00 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.2
2021-12-06 Po 13:15 14:45 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.3
2021-12-06 Po 15:00 16:30 Język angielski II 21PPiW-JMS; 22PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2021-12-07 Wt 15:00 16:30 Pedagogika 11WF-SP 21/22 dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
2021-12-09 Cz 09:15 11:30 Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków 35PSYCH-JMS mgr Agata Łopato
2021-12-09 Cz 15:00 17:15 Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków 36PSYCH-JMS mgr Agata Łopato
2021-12-12 Ni 13:00 15:15 Kultura organizacyjna 43PSYCH-JMN-PPOZ dr inż. Patrycja Łychmus
2021-12-13 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.1
2021-12-13 Po 11:30 13:00 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.2
2021-12-13 Po 13:15 14:45 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.3
2021-12-13 Po 15:00 16:30 Język angielski II 21PPiW-JMS; 22PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2021-12-14 Wt 15:00 16:30 Pedagogika 11WF-SP 21/22 dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
2021-12-15 Śr 16:40 18:15 Testy osobowości 35PSYCH-JMS/lab.7 mgr Tomasz Misiuro
2021-12-16 Cz 09:15 11:30 Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków 35PSYCH-JMS mgr Agata Łopato
2021-12-16 Cz 11:35 13:00 Trening umiejętności wychowawczych z elementami socjoterapii 43PSYCH-JMS-PEW dr Urszula Gembara
2021-12-16 Cz 15:00 17:15 Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków 36PSYCH-JMS mgr Agata Łopato
2021-12-18 So 10:30 12:45 Język angielski IV 31PPiW-JMN mgr Beata Burchardt
2021-12-18 So 13:00 17:45 Język angielski II 21PED-POWiP-NP; 21PED-RESO-NP mgr Beata Burchardt
2021-12-19 Ni 15:30 17:45 Podstawy dydaktyki ogólnej 21PED-POWiP-NP; 21PED-RESO-NP dr Magdalena Zapotoczna
2021-12-19 Ni 18:00 20:15 Podstawy dydaktyki ogólnej 21PED-POWiP-NP; 21PED-RESO-NP dr Magdalena Zapotoczna
2021-12-20 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.1
2021-12-20 Po 11:30 13:00 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.2
2021-12-20 Po 13:15 14:45 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.3
2021-12-20 Po 15:00 16:30 Język angielski II 21PPiW-JMS; 22PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2021-12-21 Wt 09:15 11:30 Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków 35PSYCH-JMS mgr Agata Łopato
2021-12-21 Wt 15:00 17:15 Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków 36PSYCH-JMS mgr Agata Łopato
2022-01-03 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.1
2022-01-03 Po 11:30 13:00 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.2
2022-01-03 Po 13:15 14:45 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.3
2022-01-03 Po 15:00 16:30 Język angielski II 21PPiW-JMS; 22PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2022-01-04 Wt 15:00 16:30 Pedagogika 11WF-SP 21/22 dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
2022-01-05 Śr 16:40 18:15 Testy osobowości 35PSYCH-JMS/lab.7 mgr Tomasz Misiuro
2022-01-08 So 08:00 10:15 Mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów 51PSYCH-JMN-PK dr Elżbieta Lipowicz
2022-01-08 So 13:00 15:15 Podstawy psychopatologii 42PSYCH-JMN-PEW; 43PSYCH-JMN-PPOZ mgr Konrad Opaliński
2022-01-08 So 15:30 17:45 Podstawy psychopatologii 41PSYCH-JMN-PK mgr Konrad Opaliński
2022-01-08 So 18:00 20:15 Wprowadzenie do neuropsychologii 41PSYCH-JMN-PK mgr Konrad Opaliński
2022-01-10 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.1
2022-01-10 Po 11:30 13:00 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.2
2022-01-10 Po 13:15 14:45 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.3
2022-01-10 Po 15:00 16:30 Język angielski II 21PPiW-JMS; 22PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2022-01-11 Wt 15:00 16:30 Pedagogika 11WF-SP 21/22 dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
2022-01-13 Cz 09:15 11:30 Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków 35PSYCH-JMS mgr Agata Łopato
2022-01-13 Cz 15:00 17:15 Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków 36PSYCH-JMS mgr Agata Łopato
2022-01-16 Ni 15:30 17:45 Podstawy dydaktyki ogólnej 21PED-POWiP-NP; 21PED-RESO-NP dr Magdalena Zapotoczna
2022-01-16 Ni 18:00 20:15 Podstawy dydaktyki ogólnej 21PED-POWiP-NP; 21PED-RESO-NP dr Magdalena Zapotoczna
2022-01-17 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.1
2022-01-17 Po 11:30 13:00 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.2
2022-01-17 Po 13:15 14:45 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.3
2022-01-17 Po 15:00 16:30 Język angielski II 21PPiW-JMS; 22PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2022-01-18 Wt 15:00 16:30 Pedagogika 11WF-SP 21/22 dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
2022-01-19 Śr 16:40 18:15 Testy osobowości 35PSYCH-JMS/lab.7 mgr Tomasz Misiuro
2022-01-20 Cz 09:15 11:30 Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków 35PSYCH-JMS mgr Agata Łopato
2022-01-20 Cz 11:35 13:00 Trening umiejętności wychowawczych z elementami socjoterapii 43PSYCH-JMS-PEW dr Urszula Gembara
2022-01-20 Cz 15:00 17:15 Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków 36PSYCH-JMS mgr Agata Łopato
2022-01-24 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.1
2022-01-24 Po 11:30 13:00 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.2
2022-01-24 Po 13:15 14:45 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Beata Burchardt
gr.3
2022-01-24 Po 15:00 16:30 Język angielski II 21PPiW-JMS; 22PPiW-JMS mgr Beata Burchardt
2022-01-25 Wt 15:00 16:30 Pedagogika 11WF-SP 21/22 dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
2022-01-27 Cz 09:15 11:30 Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków 35PSYCH-JMS mgr Agata Łopato
2022-01-27 Cz 11:35 13:00 Trening umiejętności wychowawczych z elementami socjoterapii 43PSYCH-JMS-PEW dr Urszula Gembara
2022-01-27 Cz 15:00 17:15 Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków 36PSYCH-JMS mgr Agata Łopato
2022-01-29 So 08:00 10:15 Mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów 51PSYCH-JMN-PK dr Elżbieta Lipowicz
2022-01-29 So 13:00 15:15 Podstawy dydaktyki ogólnej 21PED-POWiP-NP; 21PED-RESO-NP dr Magdalena Zapotoczna