Plan zajęć

P104 A-16

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 36

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
08:00 09:30 Język angielski II 21SOC-SP mgr Marzena Lachowicz D
09:45 11:15 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Marzena Lachowicz D
gr.1
11:30 13:00 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Marzena Lachowicz D
gr.2
13:15 14:45 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Marzena Lachowicz D
gr,3
Wtorek
08:00 09:30 Język angielski II 21SOC-SP mgr Marzena Lachowicz D
09:45 12:45 Metodologia badań psychologicznych ze statystyką I 23PSYCH-JMS/lab.4 dr Łukasz Wojciechowski DN
Do dnia 7.12.2021 zajęcia z dr. Ł. Wojciechowskim zostają odwołane
13:15 14:45 Testy inteligencji 33PSYCH-JMS/lab.4 dr Marcin Florkowski D
15:00 16:30 Testy inteligencji 33PSYCH-JMS/lab.5; 34PSYCH-JMS/lab.5 dr Marcin Florkowski D
16:45 18:15 Testy inteligencji 36PSYCH-JMS/lab.9 dr Marcin Florkowski D
Środa
08:00 11:00 Podstawy postępowania naukowego dla psychologów 15PSYCH-JMS dr Łukasz Wojciechowski DN
Do dnia 7.12.2021 zajęcia z dr. Ł. Wojciechowskim zostają odwołane
09:40 11:15 Negocjacje w biznesie 44PSYCH-JMS-PPOZ dr Renata Maciejewska DP
11:25 13:00 Negocjacje w biznesie 44PSYCH-JMS-PPOZ dr Renata Maciejewska DP
16:45 18:15 Trening asertywności i prezentacji 42PSYCH-JMS-PK/lab.2 mgr Natalia Skrzyczewska D
Czwartek
09:45 11:15 Trening asertywności i prezentacji 44PSYCH-JMS-PPOZ/lab.5 mgr Natalia Skrzyczewska D
11:30 13:00 Trening asertywności i prezentacji 41PSYCH-JMS-PK/lab.1 mgr Natalia Skrzyczewska D
13:15 14:45 Trening asertywności i prezentacji 43PSYCH-JMS-PEW mgr Natalia Skrzyczewska D
15:00 16:30 Trening asertywności i prezentacji 44PSYCH-JMS-PPOZ/lab.4 mgr Natalia Skrzyczewska D
Sobota
08:00 10:15 Język angielski II 21PPiW-JMN; 22PPiW-JMN mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka 2021-12-04; 2021-12-18
10:30 12:45 Język angielski IV 31PPiW-JMN mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka 2021-12-04; 2021-12-18
10:30 12:45 Stałość vs zmienność - transmisja międzypokoleniowa 52PSYCH-JMN-PEW dr Marzanna Farnicka 2021-12-11
13:00 15:15 Trening asertywności i prezentacji 41PSYCH-JMN-PK/lab.1 mgr Natalia Skrzyczewska 2022-01-29
15:30 17:45 Stymulowanie rozwoju i opieka nad dzieckiem 52PSYCH-JMN-PEW dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ 2021-12-11; 2022-01-08
15:30 17:45 Trening asertywności i prezentacji 42PSYCH-JMN-PEW/lab.3 mgr Natalia Skrzyczewska 2022-01-29
18:00 20:15 Trening asertywności i prezentacji 41PSYCH-JMN-PK/lab.1 mgr Natalia Skrzyczewska 2022-01-22
Niedziela
08:00 10:15 Pedagogika resocjalizacyjna 11PED-RzPK-NP dr Ernest Magda 2021-12-19; 2022-01-16
08:00 10:15 Stałość vs zmienność - transmisja międzypokoleniowa 52PSYCH-JMN-PEW dr Marzanna Farnicka 2022-01-30
10:30 12:45 Pedagogika penitencjarna 21PED-RESO-NP dr Monika Kaczmarczyk 2022-01-16
10:30 12:45 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym 21PED-RESO-NP dr Ernest Magda 2021-12-19
10:30 12:45 Stałość vs zmienność - transmisja międzypokoleniowa 52PSYCH-JMN-PEW dr Marzanna Farnicka 2022-01-30
10:30 12:45 Trening asertywności i prezentacji 41PSYCH-JMN-PK/lab.2; 43PSYCH-JMN-PPOZ/lab.2 mgr Natalia Skrzyczewska 2021-12-12
10:30 12:45 Trening asertywności i prezentacji 42PSYCH-JMN-PEW/lab.3 mgr Natalia Skrzyczewska 2022-01-23
10:30 12:45 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych i oświatowych 21PED-RESO-NP dr Ernest Magda 2021-12-05
13:00 15:15 Trening asertywności i prezentacji 42PSYCH-JMN-PEW/lab.3 mgr Natalia Skrzyczewska 2021-12-12
13:00 15:15 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych i oświatowych 21PED-RESO-NP dr Ernest Magda 2021-12-19; 2022-01-16
15:30 17:45 Procedury interwencji służb mundurowych 31PED-RESO-NP dr Ernest Magda 2021-12-05; 2021-12-19
15:30 17:45 Seminarium magisterskie I 41PSYCH-JMN-PK/sem.2; 42PSYCH-JMN-PEW/sem.2; 43PSYCH-JMN-PPOZ/sem.2 dr Marzanna Farnicka 2022-01-09; 2022-01-23; 2022-01-30
15:30 17:45 Wprowadzenie do kryminalistyki 11PED-RzPK-NP dr Ernest Magda 2022-01-16
18:00 20:15 Wprowadzenie do kryminalistyki 11PED-RzPK-NP dr Ernest Magda 2021-12-05; 2021-12-19
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel
2021-12-04 So 08:00 10:15 Język angielski II 21PPiW-JMN; 22PPiW-JMN mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2021-12-04 So 10:30 12:45 Język angielski IV 31PPiW-JMN mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2021-12-05 Ni 10:30 12:45 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych i oświatowych 21PED-RESO-NP dr Ernest Magda
2021-12-05 Ni 15:30 17:45 Procedury interwencji służb mundurowych 31PED-RESO-NP dr Ernest Magda
2021-12-05 Ni 18:00 20:15 Wprowadzenie do kryminalistyki 11PED-RzPK-NP dr Ernest Magda
2021-12-06 Po 08:00 09:30 Język angielski II 21SOC-SP mgr Marzena Lachowicz
2021-12-06 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Marzena Lachowicz
gr.1
2021-12-06 Po 11:30 13:00 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Marzena Lachowicz
gr.2
2021-12-06 Po 13:15 14:45 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Marzena Lachowicz
gr,3
2021-12-07 Wt 08:00 09:30 Język angielski II 21SOC-SP mgr Marzena Lachowicz
2021-12-07 Wt 13:15 14:45 Testy inteligencji 33PSYCH-JMS/lab.4 dr Marcin Florkowski
2021-12-07 Wt 15:00 16:30 Testy inteligencji 33PSYCH-JMS/lab.5; 34PSYCH-JMS/lab.5 dr Marcin Florkowski
2021-12-07 Wt 16:45 18:15 Testy inteligencji 36PSYCH-JMS/lab.9 dr Marcin Florkowski
2021-12-08 Śr 09:40 11:15 Negocjacje w biznesie 44PSYCH-JMS-PPOZ dr Renata Maciejewska
2021-12-08 Śr 11:25 13:00 Negocjacje w biznesie 44PSYCH-JMS-PPOZ dr Renata Maciejewska
2021-12-08 Śr 16:45 18:15 Trening asertywności i prezentacji 42PSYCH-JMS-PK/lab.2 mgr Natalia Skrzyczewska
2021-12-09 Cz 09:45 11:15 Trening asertywności i prezentacji 44PSYCH-JMS-PPOZ/lab.5 mgr Natalia Skrzyczewska
2021-12-09 Cz 11:30 13:00 Trening asertywności i prezentacji 41PSYCH-JMS-PK/lab.1 mgr Natalia Skrzyczewska
2021-12-09 Cz 13:15 14:45 Trening asertywności i prezentacji 43PSYCH-JMS-PEW mgr Natalia Skrzyczewska
2021-12-09 Cz 15:00 16:30 Trening asertywności i prezentacji 44PSYCH-JMS-PPOZ/lab.4 mgr Natalia Skrzyczewska
2021-12-11 So 10:30 12:45 Stałość vs zmienność - transmisja międzypokoleniowa 52PSYCH-JMN-PEW dr Marzanna Farnicka
2021-12-11 So 15:30 17:45 Stymulowanie rozwoju i opieka nad dzieckiem 52PSYCH-JMN-PEW dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
2021-12-12 Ni 10:30 12:45 Trening asertywności i prezentacji 41PSYCH-JMN-PK/lab.2; 43PSYCH-JMN-PPOZ/lab.2 mgr Natalia Skrzyczewska
2021-12-12 Ni 13:00 15:15 Trening asertywności i prezentacji 42PSYCH-JMN-PEW/lab.3 mgr Natalia Skrzyczewska
2021-12-13 Po 08:00 09:30 Język angielski II 21SOC-SP mgr Marzena Lachowicz
2021-12-13 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Marzena Lachowicz
gr.1
2021-12-13 Po 11:30 13:00 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Marzena Lachowicz
gr.2
2021-12-13 Po 13:15 14:45 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Marzena Lachowicz
gr,3
2021-12-14 Wt 08:00 09:30 Język angielski II 21SOC-SP mgr Marzena Lachowicz
2021-12-14 Wt 09:45 12:45 Metodologia badań psychologicznych ze statystyką I 23PSYCH-JMS/lab.4 dr Łukasz Wojciechowski
Do dnia 7.12.2021 zajęcia z dr. Ł. Wojciechowskim zostają odwołane
2021-12-14 Wt 13:15 14:45 Testy inteligencji 33PSYCH-JMS/lab.4 dr Marcin Florkowski
2021-12-14 Wt 15:00 16:30 Testy inteligencji 33PSYCH-JMS/lab.5; 34PSYCH-JMS/lab.5 dr Marcin Florkowski
2021-12-14 Wt 16:45 18:15 Testy inteligencji 36PSYCH-JMS/lab.9 dr Marcin Florkowski
2021-12-15 Śr 08:00 11:00 Podstawy postępowania naukowego dla psychologów 15PSYCH-JMS dr Łukasz Wojciechowski
Do dnia 7.12.2021 zajęcia z dr. Ł. Wojciechowskim zostają odwołane
2021-12-15 Śr 16:45 18:15 Trening asertywności i prezentacji 42PSYCH-JMS-PK/lab.2 mgr Natalia Skrzyczewska
2021-12-16 Cz 09:45 11:15 Trening asertywności i prezentacji 44PSYCH-JMS-PPOZ/lab.5 mgr Natalia Skrzyczewska
2021-12-16 Cz 11:30 13:00 Trening asertywności i prezentacji 41PSYCH-JMS-PK/lab.1 mgr Natalia Skrzyczewska
2021-12-16 Cz 13:15 14:45 Trening asertywności i prezentacji 43PSYCH-JMS-PEW mgr Natalia Skrzyczewska
2021-12-16 Cz 15:00 16:30 Trening asertywności i prezentacji 44PSYCH-JMS-PPOZ/lab.4 mgr Natalia Skrzyczewska
2021-12-18 So 08:00 10:15 Język angielski II 21PPiW-JMN; 22PPiW-JMN mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2021-12-18 So 10:30 12:45 Język angielski IV 31PPiW-JMN mgr Małgorzata Gąsiorowska-Sawka
2021-12-19 Ni 08:00 10:15 Pedagogika resocjalizacyjna 11PED-RzPK-NP dr Ernest Magda
2021-12-19 Ni 10:30 12:45 Prewencja kryminalna w środowisku otwartym 21PED-RESO-NP dr Ernest Magda
2021-12-19 Ni 13:00 15:15 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych i oświatowych 21PED-RESO-NP dr Ernest Magda
2021-12-19 Ni 15:30 17:45 Procedury interwencji służb mundurowych 31PED-RESO-NP dr Ernest Magda
2021-12-19 Ni 18:00 20:15 Wprowadzenie do kryminalistyki 11PED-RzPK-NP dr Ernest Magda
2021-12-20 Po 08:00 09:30 Język angielski II 21SOC-SP mgr Marzena Lachowicz
2021-12-20 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Marzena Lachowicz
gr.1
2021-12-20 Po 11:30 13:00 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Marzena Lachowicz
gr.2
2021-12-20 Po 13:15 14:45 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Marzena Lachowicz
gr,3
2021-12-21 Wt 09:45 11:15 Trening asertywności i prezentacji 44PSYCH-JMS-PPOZ/lab.5 mgr Natalia Skrzyczewska
2021-12-21 Wt 11:30 13:00 Trening asertywności i prezentacji 41PSYCH-JMS-PK/lab.1 mgr Natalia Skrzyczewska
2021-12-21 Wt 13:15 14:45 Trening asertywności i prezentacji 43PSYCH-JMS-PEW mgr Natalia Skrzyczewska
2021-12-21 Wt 15:00 16:30 Trening asertywności i prezentacji 44PSYCH-JMS-PPOZ/lab.4 mgr Natalia Skrzyczewska
2022-01-03 Po 08:00 09:30 Język angielski II 21SOC-SP mgr Marzena Lachowicz
2022-01-03 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Marzena Lachowicz
gr.1
2022-01-03 Po 11:30 13:00 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Marzena Lachowicz
gr.2
2022-01-03 Po 13:15 14:45 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Marzena Lachowicz
gr,3
2022-01-04 Wt 08:00 09:30 Język angielski II 21SOC-SP mgr Marzena Lachowicz
2022-01-04 Wt 09:45 12:45 Metodologia badań psychologicznych ze statystyką I 23PSYCH-JMS/lab.4 dr Łukasz Wojciechowski
Do dnia 7.12.2021 zajęcia z dr. Ł. Wojciechowskim zostają odwołane
2022-01-04 Wt 13:15 14:45 Testy inteligencji 33PSYCH-JMS/lab.4 dr Marcin Florkowski
2022-01-04 Wt 15:00 16:30 Testy inteligencji 33PSYCH-JMS/lab.5; 34PSYCH-JMS/lab.5 dr Marcin Florkowski
2022-01-04 Wt 16:45 18:15 Testy inteligencji 36PSYCH-JMS/lab.9 dr Marcin Florkowski
2022-01-05 Śr 08:00 11:00 Podstawy postępowania naukowego dla psychologów 15PSYCH-JMS dr Łukasz Wojciechowski
Do dnia 7.12.2021 zajęcia z dr. Ł. Wojciechowskim zostają odwołane
2022-01-05 Śr 16:45 18:15 Trening asertywności i prezentacji 42PSYCH-JMS-PK/lab.2 mgr Natalia Skrzyczewska
2022-01-08 So 15:30 17:45 Stymulowanie rozwoju i opieka nad dzieckiem 52PSYCH-JMN-PEW dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ
2022-01-09 Ni 15:30 17:45 Seminarium magisterskie I 41PSYCH-JMN-PK/sem.2; 42PSYCH-JMN-PEW/sem.2; 43PSYCH-JMN-PPOZ/sem.2 dr Marzanna Farnicka
2022-01-10 Po 08:00 09:30 Język angielski II 21SOC-SP mgr Marzena Lachowicz
2022-01-10 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Marzena Lachowicz
gr.1
2022-01-10 Po 11:30 13:00 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Marzena Lachowicz
gr.2
2022-01-10 Po 13:15 14:45 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Marzena Lachowicz
gr,3
2022-01-11 Wt 08:00 09:30 Język angielski II 21SOC-SP mgr Marzena Lachowicz
2022-01-11 Wt 13:15 14:45 Testy inteligencji 33PSYCH-JMS/lab.4 dr Marcin Florkowski
2022-01-11 Wt 15:00 16:30 Testy inteligencji 33PSYCH-JMS/lab.5; 34PSYCH-JMS/lab.5 dr Marcin Florkowski
2022-01-11 Wt 16:45 18:15 Testy inteligencji 36PSYCH-JMS/lab.9 dr Marcin Florkowski
2022-01-12 Śr 09:40 11:15 Negocjacje w biznesie 44PSYCH-JMS-PPOZ dr Renata Maciejewska
2022-01-12 Śr 11:25 13:00 Negocjacje w biznesie 44PSYCH-JMS-PPOZ dr Renata Maciejewska
2022-01-12 Śr 16:45 18:15 Trening asertywności i prezentacji 42PSYCH-JMS-PK/lab.2 mgr Natalia Skrzyczewska
2022-01-13 Cz 09:45 11:15 Trening asertywności i prezentacji 44PSYCH-JMS-PPOZ/lab.5 mgr Natalia Skrzyczewska
2022-01-13 Cz 11:30 13:00 Trening asertywności i prezentacji 41PSYCH-JMS-PK/lab.1 mgr Natalia Skrzyczewska
2022-01-13 Cz 13:15 14:45 Trening asertywności i prezentacji 43PSYCH-JMS-PEW mgr Natalia Skrzyczewska
2022-01-13 Cz 15:00 16:30 Trening asertywności i prezentacji 44PSYCH-JMS-PPOZ/lab.4 mgr Natalia Skrzyczewska
2022-01-16 Ni 08:00 10:15 Pedagogika resocjalizacyjna 11PED-RzPK-NP dr Ernest Magda
2022-01-16 Ni 10:30 12:45 Pedagogika penitencjarna 21PED-RESO-NP dr Monika Kaczmarczyk
2022-01-16 Ni 13:00 15:15 Wprowadzenie do praktyki w instytucjach resocjalizacyjnych i oświatowych 21PED-RESO-NP dr Ernest Magda
2022-01-16 Ni 15:30 17:45 Wprowadzenie do kryminalistyki 11PED-RzPK-NP dr Ernest Magda
2022-01-17 Po 08:00 09:30 Język angielski II 21SOC-SP mgr Marzena Lachowicz
2022-01-17 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Marzena Lachowicz
gr.1
2022-01-17 Po 11:30 13:00 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Marzena Lachowicz
gr.2
2022-01-17 Po 13:15 14:45 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Marzena Lachowicz
gr,3
2022-01-18 Wt 08:00 09:30 Język angielski II 21SOC-SP mgr Marzena Lachowicz
2022-01-18 Wt 09:45 12:45 Metodologia badań psychologicznych ze statystyką I 23PSYCH-JMS/lab.4 dr Łukasz Wojciechowski
Do dnia 7.12.2021 zajęcia z dr. Ł. Wojciechowskim zostają odwołane
2022-01-18 Wt 13:15 14:45 Testy inteligencji 33PSYCH-JMS/lab.4 dr Marcin Florkowski
2022-01-18 Wt 15:00 16:30 Testy inteligencji 33PSYCH-JMS/lab.5; 34PSYCH-JMS/lab.5 dr Marcin Florkowski
2022-01-18 Wt 16:45 18:15 Testy inteligencji 36PSYCH-JMS/lab.9 dr Marcin Florkowski
2022-01-19 Śr 08:00 11:00 Podstawy postępowania naukowego dla psychologów 15PSYCH-JMS dr Łukasz Wojciechowski
Do dnia 7.12.2021 zajęcia z dr. Ł. Wojciechowskim zostają odwołane
2022-01-19 Śr 16:45 18:15 Trening asertywności i prezentacji 42PSYCH-JMS-PK/lab.2 mgr Natalia Skrzyczewska
2022-01-20 Cz 09:45 11:15 Trening asertywności i prezentacji 44PSYCH-JMS-PPOZ/lab.5 mgr Natalia Skrzyczewska
2022-01-20 Cz 11:30 13:00 Trening asertywności i prezentacji 41PSYCH-JMS-PK/lab.1 mgr Natalia Skrzyczewska
2022-01-20 Cz 13:15 14:45 Trening asertywności i prezentacji 43PSYCH-JMS-PEW mgr Natalia Skrzyczewska
2022-01-20 Cz 15:00 16:30 Trening asertywności i prezentacji 44PSYCH-JMS-PPOZ/lab.4 mgr Natalia Skrzyczewska
2022-01-22 So 18:00 20:15 Trening asertywności i prezentacji 41PSYCH-JMN-PK/lab.1 mgr Natalia Skrzyczewska
2022-01-23 Ni 10:30 12:45 Trening asertywności i prezentacji 42PSYCH-JMN-PEW/lab.3 mgr Natalia Skrzyczewska
2022-01-23 Ni 15:30 17:45 Seminarium magisterskie I 41PSYCH-JMN-PK/sem.2; 42PSYCH-JMN-PEW/sem.2; 43PSYCH-JMN-PPOZ/sem.2 dr Marzanna Farnicka
2022-01-24 Po 08:00 09:30 Język angielski II 21SOC-SP mgr Marzena Lachowicz
2022-01-24 Po 09:45 11:15 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Marzena Lachowicz
gr.1
2022-01-24 Po 11:30 13:00 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Marzena Lachowicz
gr.2
2022-01-24 Po 13:15 14:45 Język angielski I 11PSYCH-JMS; 12PSYCH-JMS; 13PSYCH-JMS; 14PSYCH-JMS; 15PSYCH-JMS mgr Marzena Lachowicz
gr,3
2022-01-25 Wt 08:00 09:30 Język angielski II 21SOC-SP mgr Marzena Lachowicz
2022-01-25 Wt 13:15 14:45 Testy inteligencji 33PSYCH-JMS/lab.4 dr Marcin Florkowski
2022-01-25 Wt 15:00 16:30 Testy inteligencji 33PSYCH-JMS/lab.5; 34PSYCH-JMS/lab.5 dr Marcin Florkowski
2022-01-25 Wt 16:45 18:15 Testy inteligencji 36PSYCH-JMS/lab.9 dr Marcin Florkowski
2022-01-26 Śr 09:40 11:15 Negocjacje w biznesie 44PSYCH-JMS-PPOZ dr Renata Maciejewska
2022-01-26 Śr 11:25 13:00 Negocjacje w biznesie 44PSYCH-JMS-PPOZ dr Renata Maciejewska
2022-01-26 Śr 16:45 18:15 Trening asertywności i prezentacji 42PSYCH-JMS-PK/lab.2 mgr Natalia Skrzyczewska
2022-01-27 Cz 09:45 11:15 Trening asertywności i prezentacji 44PSYCH-JMS-PPOZ/lab.5 mgr Natalia Skrzyczewska
2022-01-27 Cz 11:30 13:00 Trening asertywności i prezentacji 41PSYCH-JMS-PK/lab.1 mgr Natalia Skrzyczewska
2022-01-27 Cz 13:15 14:45 Trening asertywności i prezentacji 43PSYCH-JMS-PEW mgr Natalia Skrzyczewska
2022-01-27 Cz 15:00 16:30 Trening asertywności i prezentacji 44PSYCH-JMS-PPOZ/lab.4 mgr Natalia Skrzyczewska
2022-01-29 So 13:00 15:15 Trening asertywności i prezentacji 41PSYCH-JMN-PK/lab.1 mgr Natalia Skrzyczewska
2022-01-29 So 15:30 17:45 Trening asertywności i prezentacji 42PSYCH-JMN-PEW/lab.3 mgr Natalia Skrzyczewska
2022-01-30 Ni 08:00 10:15 Stałość vs zmienność - transmisja międzypokoleniowa 52PSYCH-JMN-PEW dr Marzanna Farnicka
2022-01-30 Ni 10:30 12:45 Stałość vs zmienność - transmisja międzypokoleniowa 52PSYCH-JMN-PEW dr Marzanna Farnicka
2022-01-30 Ni 15:30 17:45 Seminarium magisterskie I 41PSYCH-JMN-PK/sem.2; 42PSYCH-JMN-PEW/sem.2; 43PSYCH-JMN-PPOZ/sem.2 dr Marzanna Farnicka