Plan zajęć

104PK AS-54

sala wykładowa; liczba miejsc: 60

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
08:00 09:30 Podstawy dietetyki D20S dr inż. Anna Gawrońska 2022-01-24
Zajęcia w Kalsku
zajęcia w Kalsku
09:45 11:15 Podstawy dietetyki D20S dr inż. Anna Gawrońska 2022-01-24
Zajęcia w Kalsku
zajęcia w Kalsku
11:30 13:00 Podstawy dietetyki w chorobach wewnętrznych D40S dr inż. Anna Gawrońska 2022-01-24
zajęcia w Kalsku
13:15 14:45 Podstawy dietetyki w chorobach wewnętrznych D40S dr inż. Anna Gawrońska 2022-01-24
zajęcia w Kalsku
15:00 16:30 Podstawy dietetyki w chorobach wewnętrznych D40S dr inż. Anna Gawrońska 2022-01-24
zajęcia w Kalsku
16:45 18:15 Podstawy dietetyki w chorobach wewnętrznych D40S dr inż. Anna Gawrońska 2022-01-24
zajęcia w Kalsku
Wtorek
08:45 09:30 Podstawy dietetyki D20S mgr Monika Kruszelnicka 2022-01-25
zajęcia w Kalsku.
zajęcia w Kalsku
09:45 11:15 Podstawy dietetyki D20S mgr Monika Kruszelnicka 2022-01-25
zajęcia w Kalsku.
zajęcia w Kalsku
11:30 13:00 Żywienie w sporcie D40S mgr Monika Kruszelnicka 2022-01-25
zajęcia w Kalsku
13:15 14:45 Fitoterapia w dietetyce D40S mgr Monika Kruszelnicka 2022-01-25
zajęcia w Kalsku
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel
2022-01-24 Po 08:00 09:30 Podstawy dietetyki D20S dr inż. Anna Gawrońska
Zajęcia w Kalsku
zajęcia w Kalsku
2022-01-24 Po 09:45 11:15 Podstawy dietetyki D20S dr inż. Anna Gawrońska
Zajęcia w Kalsku
zajęcia w Kalsku
2022-01-24 Po 11:30 13:00 Podstawy dietetyki w chorobach wewnętrznych D40S dr inż. Anna Gawrońska
zajęcia w Kalsku
2022-01-24 Po 13:15 14:45 Podstawy dietetyki w chorobach wewnętrznych D40S dr inż. Anna Gawrońska
zajęcia w Kalsku
2022-01-24 Po 15:00 16:30 Podstawy dietetyki w chorobach wewnętrznych D40S dr inż. Anna Gawrońska
zajęcia w Kalsku
2022-01-24 Po 16:45 18:15 Podstawy dietetyki w chorobach wewnętrznych D40S dr inż. Anna Gawrońska
zajęcia w Kalsku
2022-01-25 Wt 08:45 09:30 Podstawy dietetyki D20S mgr Monika Kruszelnicka
zajęcia w Kalsku.
zajęcia w Kalsku
2022-01-25 Wt 09:45 11:15 Podstawy dietetyki D20S mgr Monika Kruszelnicka
zajęcia w Kalsku.
zajęcia w Kalsku
2022-01-25 Wt 11:30 13:00 Żywienie w sporcie D40S mgr Monika Kruszelnicka
zajęcia w Kalsku
2022-01-25 Wt 13:15 14:45 Fitoterapia w dietetyce D40S mgr Monika Kruszelnicka
zajęcia w Kalsku