Plan zajęć

3 A-9

sala laboratoryjna (specjalistyczna); liczba miejsc: 0


W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć