Plan zajęć

28b A-9

sala laboratoryjna (specjalistyczna); liczba miejsc: 0


W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć