Plan zajęć

114 A-24

sala wykładowa; liczba miejsc: 26


W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć