Plan zajęć

208 A-24

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 10


W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć