Plan zajęć

209 A-24

sala laboratoryjna (specjalistyczna); liczba miejsc: 12


W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć