Plan zajęć

115 A-8

sala wykładowa; liczba miejsc: 128

Filtr:

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
08:00 09:30 Zoologia bezkręgowców 11B-SP 21/22 prof. dr hab. Grzegorz Gabryś 2021-12-13; 2021-12-20; 2022-01-03; 2022-01-10; 2022-01-17; 2022-01-24
09:45 11:15 Bioetyka 11B-SP 21/22 dr Tomasz Turowski 2021-12-20; 2022-01-10
09:45 11:15 Prakseologia 11B-SP 21/22 dr Artur Wandycz DN
11:30 13:00 Prakseologia 11B-SP 21/22 dr Artur Wandycz DN
11:31 13:00 Bioethics ERASMUS B; ERASMUS BT dr Tomasz Turowski DP
13:15 14:45 Ekofizjologia 31B-SP 19/20 dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ 2022-01-24
13:15 14:45 Historia kultury fizycznej 21WF-SP 20/21 dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ 2021-12-06; 2021-12-13
15:00 16:30 Podstawy ergonomii 11B-SP 21/22 dr Artur Wandycz DN
16:45 18:15 PW9a - Metody biotechnologiczne w działalności antropogenicznej 31BT-SP 19/20/A dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ DN
Wtorek
08:00 09:30 Ekofizjologia 31B-SP 19/20 dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ DN
08:30 09:15 Cytologia, histologia i embriologia 11B-SP 21/22 dr Katarzyna Dancewicz 2022-01-25
09:10 11:00 Podstawowe techniki inżynierii genetycznej 31BT-SP 19/20 dr Elżbieta Heger 2022-01-11
09:45 11:15 PW9a - Metody biotechnologiczne w działalności antropogenicznej 31BT-SP 19/20/A dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ DN
09:45 11:15 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 21WF-SD 20/21 TP/C dr Ewa Nowacka-Chiari 2021-12-07
11:30 13:00 Anatomia funkcjonalna człowieka 31B-SP 19/20 dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ DN
11:30 13:00 Kurs wyrównanwczy z matematyki 11BT-SP 21/22 dr Radosława Kranz 2021-12-07
13:15 14:45 Kurs wyrównanwczy z matematyki 11BT-SP 21/22 dr Radosława Kranz 2021-12-07
13:15 14:45 Prakseologia 11BT-SP 21/22 dr Artur Wandycz DN
15:00 16:30 Ekofizjologia 31B-SP 19/20 dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ DN
Środa
08:00 09:30 Podstawy biologii 11BT-SP 21/22 dr Katarzyna Dancewicz 2021-12-08; 2021-12-15; 2022-01-05; 2022-01-12
09:31 10:59 Biotechnologia żywności probiotycznej 21BT-SP 20/21 dr Andrzej Jurkowski D
11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   dr Sylwia Andrzejczak-Grządko; dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ; mgr Maciej Bardelas; dr Yanina Benedetti; dr Grażyna Biczysko; dr Marcin Bocheński; dr Dżamila Bogusławska; dr Jan Cichocki; dr Olaf Ciebiera; dr Paweł Czechowski; dr Katarzyna Dancewicz; mgr Jacek Dudzic; doc. dr Krzysztof Dzieńdziura; prof. dr hab. Beata Gabryś; prof. dr hab. Grzegorz Gabryś; dr Agnieszka Gandecka; prof. dr hab. Marian Giertych; mgr Agnieszka Gładyszak; dr Renata Grochowalska; dr Elżbieta Heger; dr Bartłomiej Hes; dr hab. Martin Hromada, prof. UZ; dr Dmytro Iakushenko; dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ; prof. dr hab. Ewa Jaśkiewicz, prof. UZ; prof. dr hab. Leszek Jerzak; dr Andrzej Jurkowski; dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ; prof. dr hab. Jerzy Karg, prof. UZ; dr hab. inż. Andrzej Kasperski, prof. UZ; dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ; dr hab. Beata Machnicka, prof. UZ; mgr Hubert Małyszczyk; dr Iwona Miedzińska; dr inż. Agnieszka Mirończyk; dr hab. Federico Morelli; dr Andrzej Mroczkowski; dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ; mgr Paulina Nowacka; dr Ewa Nowacka-Chiari; dr inż. Julia Nowak-Jary; mgr Marlena Paprocka; dr hab. Elżbieta Radziejewska-Kubzdela; dr Elżbieta Roland; dr inż. Iwona Sergiel; prof. dr hab. Aleksander Sikorski; dr Ewa Skorupka; mgr Anna Solan; mgr Paweł Sroczyński; mgr Michał Szkudlarek; dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ; dr Anna Timoszyk; dr hab. Evgeny Vrublevskiy, prof. UZ; mgr Jerzy Walczak; dr Artur Wandycz; dr inż. Agnieszka Ważna; dr Anna Wróblewska-Kurdyk D
13:15 14:45 Podstawy analizy danych biologicznych 11B-SP 21/22 dr Artur Wandycz DN
15:00 16:30 Matematyka dla przyrodników 11BT-SP 21/22 dr Radosława Kranz DN
15:00 16:30 Matematyka dla przyrodników 11BT-SP 21/22 dr Radosława Kranz DP
16:35 18:05 Praxeology ERASMUS B; ERASMUS BT dr Artur Wandycz DN
Czwartek
08:00 09:30 Podstawy biologii 11BT-SP 21/22 dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ 2021-12-16; 2022-01-13; 2022-01-20
09:45 11:15 Botanika ogólna 11B-SP 21/22 dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ 2021-12-16; 2021-12-21; 2022-01-13; 2022-01-20; 2022-01-27
11:30 13:00 Ekonomiczne i społeczne aspekty biotechnologii 21BT-MA-SD 20/21 dr Olaf Ciebiera D
13:15 14:45 Biostatystyka 31B-SP 19/20 prof. dr hab. Marian Giertych DP
Piątek
08:00 10:50 Fizjologia człowieka 21WF-SP 20/21 dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ DN
11:00 14:00 Process Engineering ERASMUS B; ERASMUS BT dr inż. Julia Nowak-Jary D
ERASMUS
Termin Dzień Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel
2021-12-03 Pi 08:00 10:50 Fizjologia człowieka 21WF-SP 20/21 dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ
2021-12-03 Pi 11:00 14:00 Process Engineering ERASMUS B; ERASMUS BT dr inż. Julia Nowak-Jary
ERASMUS
2021-12-06 Po 11:31 13:00 Bioethics ERASMUS B; ERASMUS BT dr Tomasz Turowski
2021-12-06 Po 13:15 14:45 Historia kultury fizycznej 21WF-SP 20/21 dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ
2021-12-07 Wt 09:45 11:15 Seminarium dyplomowe: nauki biologiczne, biomedyczne i społeczne 21WF-SD 20/21 TP/C dr Ewa Nowacka-Chiari
2021-12-07 Wt 11:30 13:00 Kurs wyrównanwczy z matematyki 11BT-SP 21/22 dr Radosława Kranz
2021-12-07 Wt 13:15 14:45 Kurs wyrównanwczy z matematyki 11BT-SP 21/22 dr Radosława Kranz
2021-12-08 Śr 08:00 09:30 Podstawy biologii 11BT-SP 21/22 dr Katarzyna Dancewicz
2021-12-08 Śr 09:31 10:59 Biotechnologia żywności probiotycznej 21BT-SP 20/21 dr Andrzej Jurkowski
2021-12-08 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   dr Sylwia Andrzejczak-Grządko; dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ; mgr Maciej Bardelas; dr Yanina Benedetti; dr Grażyna Biczysko; dr Marcin Bocheński; dr Dżamila Bogusławska; dr Jan Cichocki; dr Olaf Ciebiera; dr Paweł Czechowski; dr Katarzyna Dancewicz; mgr Jacek Dudzic; doc. dr Krzysztof Dzieńdziura; prof. dr hab. Beata Gabryś; prof. dr hab. Grzegorz Gabryś; dr Agnieszka Gandecka; prof. dr hab. Marian Giertych; mgr Agnieszka Gładyszak; dr Renata Grochowalska; dr Elżbieta Heger; dr Bartłomiej Hes; dr hab. Martin Hromada, prof. UZ; dr Dmytro Iakushenko; dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ; prof. dr hab. Ewa Jaśkiewicz, prof. UZ; prof. dr hab. Leszek Jerzak; dr Andrzej Jurkowski; dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ; prof. dr hab. Jerzy Karg, prof. UZ; dr hab. inż. Andrzej Kasperski, prof. UZ; dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ; dr hab. Beata Machnicka, prof. UZ; mgr Hubert Małyszczyk; dr Iwona Miedzińska; dr inż. Agnieszka Mirończyk; dr hab. Federico Morelli; dr Andrzej Mroczkowski; dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ; mgr Paulina Nowacka; dr Ewa Nowacka-Chiari; dr inż. Julia Nowak-Jary; mgr Marlena Paprocka; dr hab. Elżbieta Radziejewska-Kubzdela; dr Elżbieta Roland; dr inż. Iwona Sergiel; prof. dr hab. Aleksander Sikorski; dr Ewa Skorupka; mgr Anna Solan; mgr Paweł Sroczyński; mgr Michał Szkudlarek; dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ; dr Anna Timoszyk; dr hab. Evgeny Vrublevskiy, prof. UZ; mgr Jerzy Walczak; dr Artur Wandycz; dr inż. Agnieszka Ważna; dr Anna Wróblewska-Kurdyk
2021-12-08 Śr 15:00 16:30 Matematyka dla przyrodników 11BT-SP 21/22 dr Radosława Kranz
2021-12-09 Cz 11:30 13:00 Ekonomiczne i społeczne aspekty biotechnologii 21BT-MA-SD 20/21 dr Olaf Ciebiera
2021-12-09 Cz 13:15 14:45 Biostatystyka 31B-SP 19/20 prof. dr hab. Marian Giertych
2021-12-10 Pi 11:00 14:00 Process Engineering ERASMUS B; ERASMUS BT dr inż. Julia Nowak-Jary
ERASMUS
2021-12-13 Po 08:00 09:30 Zoologia bezkręgowców 11B-SP 21/22 prof. dr hab. Grzegorz Gabryś
2021-12-13 Po 09:45 11:15 Prakseologia 11B-SP 21/22 dr Artur Wandycz
2021-12-13 Po 11:30 13:00 Prakseologia 11B-SP 21/22 dr Artur Wandycz
2021-12-13 Po 13:15 14:45 Historia kultury fizycznej 21WF-SP 20/21 dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ
2021-12-13 Po 15:00 16:30 Podstawy ergonomii 11B-SP 21/22 dr Artur Wandycz
2021-12-13 Po 16:45 18:15 PW9a - Metody biotechnologiczne w działalności antropogenicznej 31BT-SP 19/20/A dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ
2021-12-14 Wt 08:00 09:30 Ekofizjologia 31B-SP 19/20 dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ
2021-12-14 Wt 09:45 11:15 PW9a - Metody biotechnologiczne w działalności antropogenicznej 31BT-SP 19/20/A dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ
2021-12-14 Wt 11:30 13:00 Anatomia funkcjonalna człowieka 31B-SP 19/20 dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ
2021-12-14 Wt 13:15 14:45 Prakseologia 11BT-SP 21/22 dr Artur Wandycz
2021-12-14 Wt 15:00 16:30 Ekofizjologia 31B-SP 19/20 dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ
2021-12-15 Śr 08:00 09:30 Podstawy biologii 11BT-SP 21/22 dr Katarzyna Dancewicz
2021-12-15 Śr 09:31 10:59 Biotechnologia żywności probiotycznej 21BT-SP 20/21 dr Andrzej Jurkowski
2021-12-15 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   dr Sylwia Andrzejczak-Grządko; dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ; mgr Maciej Bardelas; dr Yanina Benedetti; dr Grażyna Biczysko; dr Marcin Bocheński; dr Dżamila Bogusławska; dr Jan Cichocki; dr Olaf Ciebiera; dr Paweł Czechowski; dr Katarzyna Dancewicz; mgr Jacek Dudzic; doc. dr Krzysztof Dzieńdziura; prof. dr hab. Beata Gabryś; prof. dr hab. Grzegorz Gabryś; dr Agnieszka Gandecka; prof. dr hab. Marian Giertych; mgr Agnieszka Gładyszak; dr Renata Grochowalska; dr Elżbieta Heger; dr Bartłomiej Hes; dr hab. Martin Hromada, prof. UZ; dr Dmytro Iakushenko; dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ; prof. dr hab. Ewa Jaśkiewicz, prof. UZ; prof. dr hab. Leszek Jerzak; dr Andrzej Jurkowski; dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ; prof. dr hab. Jerzy Karg, prof. UZ; dr hab. inż. Andrzej Kasperski, prof. UZ; dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ; dr hab. Beata Machnicka, prof. UZ; mgr Hubert Małyszczyk; dr Iwona Miedzińska; dr inż. Agnieszka Mirończyk; dr hab. Federico Morelli; dr Andrzej Mroczkowski; dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ; mgr Paulina Nowacka; dr Ewa Nowacka-Chiari; dr inż. Julia Nowak-Jary; mgr Marlena Paprocka; dr hab. Elżbieta Radziejewska-Kubzdela; dr Elżbieta Roland; dr inż. Iwona Sergiel; prof. dr hab. Aleksander Sikorski; dr Ewa Skorupka; mgr Anna Solan; mgr Paweł Sroczyński; mgr Michał Szkudlarek; dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ; dr Anna Timoszyk; dr hab. Evgeny Vrublevskiy, prof. UZ; mgr Jerzy Walczak; dr Artur Wandycz; dr inż. Agnieszka Ważna; dr Anna Wróblewska-Kurdyk
2021-12-15 Śr 13:15 14:45 Podstawy analizy danych biologicznych 11B-SP 21/22 dr Artur Wandycz
2021-12-15 Śr 15:00 16:30 Matematyka dla przyrodników 11BT-SP 21/22 dr Radosława Kranz
2021-12-15 Śr 16:35 18:05 Praxeology ERASMUS B; ERASMUS BT dr Artur Wandycz
2021-12-16 Cz 08:00 09:30 Podstawy biologii 11BT-SP 21/22 dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ
2021-12-16 Cz 09:45 11:15 Botanika ogólna 11B-SP 21/22 dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ
2021-12-16 Cz 11:30 13:00 Ekonomiczne i społeczne aspekty biotechnologii 21BT-MA-SD 20/21 dr Olaf Ciebiera
2021-12-17 Pi 08:00 10:50 Fizjologia człowieka 21WF-SP 20/21 dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ
2021-12-17 Pi 11:00 14:00 Process Engineering ERASMUS B; ERASMUS BT dr inż. Julia Nowak-Jary
ERASMUS
2021-12-20 Po 08:00 09:30 Zoologia bezkręgowców 11B-SP 21/22 prof. dr hab. Grzegorz Gabryś
2021-12-20 Po 09:45 11:15 Bioetyka 11B-SP 21/22 dr Tomasz Turowski
2021-12-20 Po 11:31 13:00 Bioethics ERASMUS B; ERASMUS BT dr Tomasz Turowski
2021-12-21 Wt 09:45 11:15 Botanika ogólna 11B-SP 21/22 dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ
2021-12-21 Wt 11:30 13:00 Ekonomiczne i społeczne aspekty biotechnologii 21BT-MA-SD 20/21 dr Olaf Ciebiera
2021-12-21 Wt 13:15 14:45 Biostatystyka 31B-SP 19/20 prof. dr hab. Marian Giertych
2021-12-22 Śr 11:00 14:00 Process Engineering ERASMUS B; ERASMUS BT dr inż. Julia Nowak-Jary
ERASMUS
2022-01-03 Po 08:00 09:30 Zoologia bezkręgowców 11B-SP 21/22 prof. dr hab. Grzegorz Gabryś
2022-01-03 Po 09:45 11:15 Prakseologia 11B-SP 21/22 dr Artur Wandycz
2022-01-03 Po 11:30 13:00 Prakseologia 11B-SP 21/22 dr Artur Wandycz
2022-01-03 Po 15:00 16:30 Podstawy ergonomii 11B-SP 21/22 dr Artur Wandycz
2022-01-03 Po 16:45 18:15 PW9a - Metody biotechnologiczne w działalności antropogenicznej 31BT-SP 19/20/A dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ
2022-01-04 Wt 08:00 09:30 Ekofizjologia 31B-SP 19/20 dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ
2022-01-04 Wt 09:45 11:15 PW9a - Metody biotechnologiczne w działalności antropogenicznej 31BT-SP 19/20/A dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ
2022-01-04 Wt 11:30 13:00 Anatomia funkcjonalna człowieka 31B-SP 19/20 dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ
2022-01-04 Wt 13:15 14:45 Prakseologia 11BT-SP 21/22 dr Artur Wandycz
2022-01-04 Wt 15:00 16:30 Ekofizjologia 31B-SP 19/20 dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ
2022-01-05 Śr 08:00 09:30 Podstawy biologii 11BT-SP 21/22 dr Katarzyna Dancewicz
2022-01-05 Śr 09:31 10:59 Biotechnologia żywności probiotycznej 21BT-SP 20/21 dr Andrzej Jurkowski
2022-01-05 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   dr Sylwia Andrzejczak-Grządko; dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ; mgr Maciej Bardelas; dr Yanina Benedetti; dr Grażyna Biczysko; dr Marcin Bocheński; dr Dżamila Bogusławska; dr Jan Cichocki; dr Olaf Ciebiera; dr Paweł Czechowski; dr Katarzyna Dancewicz; mgr Jacek Dudzic; doc. dr Krzysztof Dzieńdziura; prof. dr hab. Beata Gabryś; prof. dr hab. Grzegorz Gabryś; dr Agnieszka Gandecka; prof. dr hab. Marian Giertych; mgr Agnieszka Gładyszak; dr Renata Grochowalska; dr Elżbieta Heger; dr Bartłomiej Hes; dr hab. Martin Hromada, prof. UZ; dr Dmytro Iakushenko; dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ; prof. dr hab. Ewa Jaśkiewicz, prof. UZ; prof. dr hab. Leszek Jerzak; dr Andrzej Jurkowski; dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ; prof. dr hab. Jerzy Karg, prof. UZ; dr hab. inż. Andrzej Kasperski, prof. UZ; dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ; dr hab. Beata Machnicka, prof. UZ; mgr Hubert Małyszczyk; dr Iwona Miedzińska; dr inż. Agnieszka Mirończyk; dr hab. Federico Morelli; dr Andrzej Mroczkowski; dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ; mgr Paulina Nowacka; dr Ewa Nowacka-Chiari; dr inż. Julia Nowak-Jary; mgr Marlena Paprocka; dr hab. Elżbieta Radziejewska-Kubzdela; dr Elżbieta Roland; dr inż. Iwona Sergiel; prof. dr hab. Aleksander Sikorski; dr Ewa Skorupka; mgr Anna Solan; mgr Paweł Sroczyński; mgr Michał Szkudlarek; dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ; dr Anna Timoszyk; dr hab. Evgeny Vrublevskiy, prof. UZ; mgr Jerzy Walczak; dr Artur Wandycz; dr inż. Agnieszka Ważna; dr Anna Wróblewska-Kurdyk
2022-01-05 Śr 13:15 14:45 Podstawy analizy danych biologicznych 11B-SP 21/22 dr Artur Wandycz
2022-01-05 Śr 15:00 16:30 Matematyka dla przyrodników 11BT-SP 21/22 dr Radosława Kranz
2022-01-05 Śr 16:35 18:05 Praxeology ERASMUS B; ERASMUS BT dr Artur Wandycz
2022-01-10 Po 08:00 09:30 Zoologia bezkręgowców 11B-SP 21/22 prof. dr hab. Grzegorz Gabryś
2022-01-10 Po 09:45 11:15 Bioetyka 11B-SP 21/22 dr Tomasz Turowski
2022-01-10 Po 11:31 13:00 Bioethics ERASMUS B; ERASMUS BT dr Tomasz Turowski
2022-01-11 Wt 09:10 11:00 Podstawowe techniki inżynierii genetycznej 31BT-SP 19/20 dr Elżbieta Heger
2022-01-12 Śr 08:00 09:30 Podstawy biologii 11BT-SP 21/22 dr Katarzyna Dancewicz
2022-01-12 Śr 09:31 10:59 Biotechnologia żywności probiotycznej 21BT-SP 20/21 dr Andrzej Jurkowski
2022-01-12 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   dr Sylwia Andrzejczak-Grządko; dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ; mgr Maciej Bardelas; dr Yanina Benedetti; dr Grażyna Biczysko; dr Marcin Bocheński; dr Dżamila Bogusławska; dr Jan Cichocki; dr Olaf Ciebiera; dr Paweł Czechowski; dr Katarzyna Dancewicz; mgr Jacek Dudzic; doc. dr Krzysztof Dzieńdziura; prof. dr hab. Beata Gabryś; prof. dr hab. Grzegorz Gabryś; dr Agnieszka Gandecka; prof. dr hab. Marian Giertych; mgr Agnieszka Gładyszak; dr Renata Grochowalska; dr Elżbieta Heger; dr Bartłomiej Hes; dr hab. Martin Hromada, prof. UZ; dr Dmytro Iakushenko; dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ; prof. dr hab. Ewa Jaśkiewicz, prof. UZ; prof. dr hab. Leszek Jerzak; dr Andrzej Jurkowski; dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ; prof. dr hab. Jerzy Karg, prof. UZ; dr hab. inż. Andrzej Kasperski, prof. UZ; dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ; dr hab. Beata Machnicka, prof. UZ; mgr Hubert Małyszczyk; dr Iwona Miedzińska; dr inż. Agnieszka Mirończyk; dr hab. Federico Morelli; dr Andrzej Mroczkowski; dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ; mgr Paulina Nowacka; dr Ewa Nowacka-Chiari; dr inż. Julia Nowak-Jary; mgr Marlena Paprocka; dr hab. Elżbieta Radziejewska-Kubzdela; dr Elżbieta Roland; dr inż. Iwona Sergiel; prof. dr hab. Aleksander Sikorski; dr Ewa Skorupka; mgr Anna Solan; mgr Paweł Sroczyński; mgr Michał Szkudlarek; dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ; dr Anna Timoszyk; dr hab. Evgeny Vrublevskiy, prof. UZ; mgr Jerzy Walczak; dr Artur Wandycz; dr inż. Agnieszka Ważna; dr Anna Wróblewska-Kurdyk
2022-01-12 Śr 15:00 16:30 Matematyka dla przyrodników 11BT-SP 21/22 dr Radosława Kranz
2022-01-13 Cz 08:00 09:30 Podstawy biologii 11BT-SP 21/22 dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ
2022-01-13 Cz 09:45 11:15 Botanika ogólna 11B-SP 21/22 dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ
2022-01-13 Cz 11:30 13:00 Ekonomiczne i społeczne aspekty biotechnologii 21BT-MA-SD 20/21 dr Olaf Ciebiera
2022-01-13 Cz 13:15 14:45 Biostatystyka 31B-SP 19/20 prof. dr hab. Marian Giertych
2022-01-14 Pi 11:00 14:00 Process Engineering ERASMUS B; ERASMUS BT dr inż. Julia Nowak-Jary
ERASMUS
2022-01-17 Po 08:00 09:30 Zoologia bezkręgowców 11B-SP 21/22 prof. dr hab. Grzegorz Gabryś
2022-01-17 Po 09:45 11:15 Prakseologia 11B-SP 21/22 dr Artur Wandycz
2022-01-17 Po 11:30 13:00 Prakseologia 11B-SP 21/22 dr Artur Wandycz
2022-01-17 Po 15:00 16:30 Podstawy ergonomii 11B-SP 21/22 dr Artur Wandycz
2022-01-17 Po 16:45 18:15 PW9a - Metody biotechnologiczne w działalności antropogenicznej 31BT-SP 19/20/A dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ
2022-01-18 Wt 08:00 09:30 Ekofizjologia 31B-SP 19/20 dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ
2022-01-18 Wt 09:45 11:15 PW9a - Metody biotechnologiczne w działalności antropogenicznej 31BT-SP 19/20/A dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ
2022-01-18 Wt 11:30 13:00 Anatomia funkcjonalna człowieka 31B-SP 19/20 dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ
2022-01-18 Wt 13:15 14:45 Prakseologia 11BT-SP 21/22 dr Artur Wandycz
2022-01-18 Wt 15:00 16:30 Ekofizjologia 31B-SP 19/20 dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ
2022-01-19 Śr 09:31 10:59 Biotechnologia żywności probiotycznej 21BT-SP 20/21 dr Andrzej Jurkowski
2022-01-19 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   dr Sylwia Andrzejczak-Grządko; dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ; mgr Maciej Bardelas; dr Yanina Benedetti; dr Grażyna Biczysko; dr Marcin Bocheński; dr Dżamila Bogusławska; dr Jan Cichocki; dr Olaf Ciebiera; dr Paweł Czechowski; dr Katarzyna Dancewicz; mgr Jacek Dudzic; doc. dr Krzysztof Dzieńdziura; prof. dr hab. Beata Gabryś; prof. dr hab. Grzegorz Gabryś; dr Agnieszka Gandecka; prof. dr hab. Marian Giertych; mgr Agnieszka Gładyszak; dr Renata Grochowalska; dr Elżbieta Heger; dr Bartłomiej Hes; dr hab. Martin Hromada, prof. UZ; dr Dmytro Iakushenko; dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ; prof. dr hab. Ewa Jaśkiewicz, prof. UZ; prof. dr hab. Leszek Jerzak; dr Andrzej Jurkowski; dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ; prof. dr hab. Jerzy Karg, prof. UZ; dr hab. inż. Andrzej Kasperski, prof. UZ; dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ; dr hab. Beata Machnicka, prof. UZ; mgr Hubert Małyszczyk; dr Iwona Miedzińska; dr inż. Agnieszka Mirończyk; dr hab. Federico Morelli; dr Andrzej Mroczkowski; dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ; mgr Paulina Nowacka; dr Ewa Nowacka-Chiari; dr inż. Julia Nowak-Jary; mgr Marlena Paprocka; dr hab. Elżbieta Radziejewska-Kubzdela; dr Elżbieta Roland; dr inż. Iwona Sergiel; prof. dr hab. Aleksander Sikorski; dr Ewa Skorupka; mgr Anna Solan; mgr Paweł Sroczyński; mgr Michał Szkudlarek; dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ; dr Anna Timoszyk; dr hab. Evgeny Vrublevskiy, prof. UZ; mgr Jerzy Walczak; dr Artur Wandycz; dr inż. Agnieszka Ważna; dr Anna Wróblewska-Kurdyk
2022-01-19 Śr 13:15 14:45 Podstawy analizy danych biologicznych 11B-SP 21/22 dr Artur Wandycz
2022-01-19 Śr 15:00 16:30 Matematyka dla przyrodników 11BT-SP 21/22 dr Radosława Kranz
2022-01-19 Śr 16:35 18:05 Praxeology ERASMUS B; ERASMUS BT dr Artur Wandycz
2022-01-20 Cz 08:00 09:30 Podstawy biologii 11BT-SP 21/22 dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ
2022-01-20 Cz 09:45 11:15 Botanika ogólna 11B-SP 21/22 dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ
2022-01-20 Cz 11:30 13:00 Ekonomiczne i społeczne aspekty biotechnologii 21BT-MA-SD 20/21 dr Olaf Ciebiera
2022-01-21 Pi 08:00 10:50 Fizjologia człowieka 21WF-SP 20/21 dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ
2022-01-21 Pi 11:00 14:00 Process Engineering ERASMUS B; ERASMUS BT dr inż. Julia Nowak-Jary
ERASMUS
2022-01-24 Po 08:00 09:30 Zoologia bezkręgowców 11B-SP 21/22 prof. dr hab. Grzegorz Gabryś
2022-01-24 Po 09:45 11:15 Prakseologia 11B-SP 21/22 dr Artur Wandycz
2022-01-24 Po 11:30 13:00 Prakseologia 11B-SP 21/22 dr Artur Wandycz
2022-01-24 Po 13:15 14:45 Ekofizjologia 31B-SP 19/20 dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ
2022-01-24 Po 15:00 16:30 Podstawy ergonomii 11B-SP 21/22 dr Artur Wandycz
2022-01-24 Po 16:45 18:15 PW9a - Metody biotechnologiczne w działalności antropogenicznej 31BT-SP 19/20/A dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ
2022-01-25 Wt 08:30 09:15 Cytologia, histologia i embriologia 11B-SP 21/22 dr Katarzyna Dancewicz
2022-01-26 Śr 09:31 10:59 Biotechnologia żywności probiotycznej 21BT-SP 20/21 dr Andrzej Jurkowski
2022-01-26 Śr 11:00 13:00 Dyżu pracowniczy   dr Sylwia Andrzejczak-Grządko; dr hab. Ryszard Asienkiewicz, prof. UZ; mgr Maciej Bardelas; dr Yanina Benedetti; dr Grażyna Biczysko; dr Marcin Bocheński; dr Dżamila Bogusławska; dr Jan Cichocki; dr Olaf Ciebiera; dr Paweł Czechowski; dr Katarzyna Dancewicz; mgr Jacek Dudzic; doc. dr Krzysztof Dzieńdziura; prof. dr hab. Beata Gabryś; prof. dr hab. Grzegorz Gabryś; dr Agnieszka Gandecka; prof. dr hab. Marian Giertych; mgr Agnieszka Gładyszak; dr Renata Grochowalska; dr Elżbieta Heger; dr Bartłomiej Hes; dr hab. Martin Hromada, prof. UZ; dr Dmytro Iakushenko; dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ; prof. dr hab. Ewa Jaśkiewicz, prof. UZ; prof. dr hab. Leszek Jerzak; dr Andrzej Jurkowski; dr hab. Piotr Kamiński, prof. UZ; prof. dr hab. Jerzy Karg, prof. UZ; dr hab. inż. Andrzej Kasperski, prof. UZ; dr hab. Jacek Kozioł, prof. UZ; dr hab. Beata Machnicka, prof. UZ; mgr Hubert Małyszczyk; dr Iwona Miedzińska; dr inż. Agnieszka Mirończyk; dr hab. Federico Morelli; dr Andrzej Mroczkowski; dr hab. Bartłomiej Najbar, prof. UZ; mgr Paulina Nowacka; dr Ewa Nowacka-Chiari; dr inż. Julia Nowak-Jary; mgr Marlena Paprocka; dr hab. Elżbieta Radziejewska-Kubzdela; dr Elżbieta Roland; dr inż. Iwona Sergiel; prof. dr hab. Aleksander Sikorski; dr Ewa Skorupka; mgr Anna Solan; mgr Paweł Sroczyński; mgr Michał Szkudlarek; dr hab. Józef Tatarczuk, prof. UZ; dr Anna Timoszyk; dr hab. Evgeny Vrublevskiy, prof. UZ; mgr Jerzy Walczak; dr Artur Wandycz; dr inż. Agnieszka Ważna; dr Anna Wróblewska-Kurdyk
2022-01-26 Śr 15:00 16:30 Matematyka dla przyrodników 11BT-SP 21/22 dr Radosława Kranz
2022-01-27 Cz 09:45 11:15 Botanika ogólna 11B-SP 21/22 dr hab. Grzegorz Iszkuło, prof. UZ
2022-01-27 Cz 11:30 13:00 Ekonomiczne i społeczne aspekty biotechnologii 21BT-MA-SD 20/21 dr Olaf Ciebiera
2022-01-28 Pi 08:00 10:50 Fizjologia człowieka 21WF-SP 20/21 dr hab. Mariusz Kasprzak, prof. UZ
2022-01-28 Pi 11:00 14:00 Process Engineering ERASMUS B; ERASMUS BT dr inż. Julia Nowak-Jary
ERASMUS