Plan zajęć

305 A-29

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 50

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Wtorek
10:00 12:00 Wykład monograficzny E21F-SD prof. dr hab. Piotr Rozmej 03-09-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.