Plan zajęć

329 A-29

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 10


W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć