Rezerwacje

328 A-29

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 14

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji