Rezerwacje

102b A-29

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 2

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji