Rezerwacje

102c A-29

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 10

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji