Plan zajęć

102d A-29

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 0

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć