Plan zajęć

123 A-29

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 36

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć