Plan zajęć

122 A-29

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 30

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
11:20 12:50 Podstawy finansów przedsiębiorstw Ć23EK-SP dr Dorota Roszkowska-Hołysz DN//
16:25 17:55 Organizacja i zarządzanie Ć11BN-SP mgr Piotr Dubicki D//
Wtorek
08:00 09:30 Teoria gier w ekonomii P31EK-SP dr inż. Anna Łobos DN//
09:40 11:10 Teoria gier w ekonomii P32EK-SP dr inż. Anna Łobos DN//
11:20 12:50 Teoria gier w ekonomii P33EK-SP dr inż. Anna Łobos DN//
Środa
08:00 09:30 Zarządzanie i przedsiębiorczość Ć13LOG-SP mgr Dariusz Lesicki DP//
08:00 09:30 Zarządzanie i przedsiębiorczość Ć14LOG-SP mgr Dariusz Lesicki DN//
09:40 11:10 Mikroekonomia Ć12ZARZ-SP dr Dorota Roszkowska-Hołysz D//
11:20 12:50 Mikroekonomia Ć13EK-SP dr Dorota Roszkowska-Hołysz D//
13:10 14:40 Mikroekonomia zaawansowana Ć11EK-SD dr Dorota Roszkowska-Hołysz DN//
Czwartek
08:00 09:30 Lean management Ć22ZARZ-SP dr Anna Ludwiczak DN//
08:00 09:30 Podstawy finansów przedsiębiorstw Ć22EK-SP dr Dorota Roszkowska-Hołysz DP//
09:40 11:10 Lean management W21ZARZ-SD dr Anna Ludwiczak DN//
09:40 11:10 Podstawy finansów przedsiębiorstw Ć21EK-SP dr Dorota Roszkowska-Hołysz DP//
11:20 12:50 Ekonomia menedżerska W11EK-SD dr Dorota Roszkowska-Hołysz DP//
11:20 12:50 Lokalizacja przedsiębiorstw W21ZARZ-SD dr Anna Ludwiczak DN//
13:10 14:40 Lokalizacja przedsiębiorstw Ć21ZARZ-SD mgr Przemysław Dulewicz DP//
13:10 14:40 Organizacja i zarządzanie Ć12BN-SP mgr Piotr Dubicki DN//
14:50 16:20 Statystyka opisowa Ć22EK-SP dr Arkadiusz Kozioł DP//
16:25 17:55 Podstawy prawa Ć11EK-SP dr Cezary Kąkol DN//
16:25 17:55 Podstawy prawa Ć11ZARZ-SP dr Cezary Kąkol 07-11-2019; 21-11-2019; 05-12-2019; 19-12-2019; 16-01-2020; //
18:00 19:30 Podstawy prawa Ć12EK-SP dr Cezary Kąkol DN//
18:00 19:30 Podstawy prawa Ć12ZARZ-SP dr Cezary Kąkol 07-11-2019; 21-11-2019; 05-12-2019; 19-12-2019; 16-01-2020; //
Piątek
11:20 12:50 Matematyka Ć13LOG-SP dr Radosława Kranz D//
13:10 14:40 Matematyka Ć14LOG-SP dr Radosława Kranz D//
16:25 17:55 Podstawy prawa Ć13EK-SP dr Cezary Kąkol 08-11-2019; 22-11-2019; 06-12-2019; 20-12-2019; 17-01-2020; //
Sobota
07:30 09:10 Kontakty z mediami w sytuacjach kryzysowych P21BN-NP dr inż. Anetta Barska aWEZ-nN//
09:15 10:55 Kontakty z mediami w sytuacjach kryzysowych W21BN-NP dr inż. Anetta Barska aWEZ-nN//
09:15 10:55 Podstawy marketingu Ć11ZARZ-NP dr Janusz Śnihur aWEZ-nP//
12:45 14:25 Internacjonalizacja przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce Ć22EK-ND dr inż. Anetta Barska aWEZ-nN//
12:45 14:25 Teoria gier w ekonomii P31EK-NP dr inż. Anna Łobos aWEZ-nP//
14:30 16:10 Teoria gier w ekonomii W31EK-NP dr inż. Anna Łobos aWEZ-nP//
14:30 17:55 Zarządzanie komunikowaniem się w organizacji Ć21BN-NP dr inż. Marzena Góralczyk 16-11-2019; 07-12-2019; 11-01-2020; //
18:00 19:40 Podstawy zarządzania Ć12ZARZ-NP dr Dariusz Stankiewicz 26-10-2019; 16-11-2019; 23-11-2019; 07-12-2019; 14-12-2019; 11-01-2020; 18-01-2020; //
Niedziela
07:30 09:10 Ekonomia środowiska W21EK-ND; 22EK-ND dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko 17-11-2019; 08-12-2019; 12-01-2020; //
07:30 09:10 Podstawy ekonomii środowiska W11EK-NP; 12EK-NP dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko aWEZ-nP//
09:15 10:55 Ekonomia środowiska Ć21EK-ND dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko 17-11-2019; 08-12-2019; 12-01-2020; //
09:15 10:55 Zarządzanie infrastrukturą krytyczną W21BN-ND dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko aWEZ-nP//
11:00 12:40 Ekonomia środowiska Ć22EK-ND dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko 17-11-2019; 08-12-2019; 12-01-2020; //
11:00 14:25 Zarządzanie infrastrukturą krytyczną Ć21BN-ND dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko aWEZ-nP//
12:45 14:25 Geografia społeczno-ekonomiczna W11BN-ND dr inż. Leszek Kaźmierczak-Piwko 17-11-2019; 08-12-2019; 12-01-2020; //
14:30 17:55 Mikroekonomia Ć11ZARZ-NP mgr Anna Gąsiorek-Kowalewicz 17-11-2019; 08-12-2019; 12-01-2020; //
14:30 17:55 Mikroekonomia Ć12EK-NP mgr Anna Gąsiorek-Kowalewicz aWEZ-nP//
18:00 19:40 Mikroekonomia Ć11EK-NP mgr Anna Gąsiorek-Kowalewicz 27-10-2019; 17-11-2019; 24-11-2019; 08-12-2019; 15-12-2019; 12-01-2020; 19-01-2020; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.