Plan zajęć

122 A-29

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 30

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
09:01 09:59 Informatyka w zarządzaniu E31ZARZ-SP dr inż. Paweł Kużdowicz 18-02-2019; //II termin
Wtorek
09:40 11:10 Finanse przedsiębiorstw L22ZARZ-SP/A dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek DN//
14:50 16:20 Prawo cywilne Ć11LOG-SD(L) dr hab. Arkadiusz Wudarski, prof. UZ 19-03-2019; 16-04-2019; //
14:50 17:55 Prawo cywilne Ć12LOG-SD(L) dr hab. Arkadiusz Wudarski, prof. UZ 21-05-2019; //
14:50 18:30 Prawo cywilne Ć11LOG-SD(L) dr hab. Arkadiusz Wudarski, prof. UZ 11-06-2019; //
14:50 20:30 Prawo cywilne Ć12LOG-SD(L) dr hab. Arkadiusz Wudarski, prof. UZ 04-06-2019; //
18:35 21:00 Prawo cywilne Ć12LOG-SD(L) dr hab. Arkadiusz Wudarski, prof. UZ 11-06-2019; //
Środa
11:20 12:50 Prognozowanie gospodarcze Ć32EK-SP dr inż. Anna Łobos DN//
13:10 14:40 Historia bezpieczeństwa W11BN-SD dr Jolanta Skierska DP//
14:50 18:30 Prawo cywilne Ć11LOG-SD(L) dr hab. Arkadiusz Wudarski, prof. UZ 03-04-2019; //
Czwartek
09:35 11:15 Wspomaganie procesów decyzyjnych P12ZARZ-SD dr Magdalena Dalecka-Zaborowska 07-03-2019; 21-03-2019; 04-04-2019; 18-04-2019; 16-05-2019; 30-05-2019; 13-06-2019; //
09:40 11:10 Wspomaganie procesów decyzyjnych P11ZARZ-SD dr Magdalena Dalecka-Zaborowska DN//
13:00 14:40 Strategie bezpieczeństwa narodowego W11BN-SD dr Magdalena Dalecka-Zaborowska 07-03-2019; 21-03-2019; 04-04-2019; 18-04-2019; 16-05-2019; 30-05-2019; 13-06-2019; //
13:10 14:40 Strategie bezpieczeństwa narodowego Ć11BN-SD dr Magdalena Dalecka-Zaborowska DN//
14:50 16:20 Pomiar kapitału intelektualnego Ć31ZARZ-SP mgr Monika Inków DP//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.