Plan zajęć

122 A-29

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 30

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Wtorek
09:40 11:10 Finanse przedsiębiorstw L22ZARZ-SP/A dr Ewa Sobolewska - Poniedziałek DN//
14:50 17:55 Prawo cywilne Ć12LOG-SD(L) dr hab. Arkadiusz Wudarski, prof. UZ 21-05-2019; //
14:50 18:30 Prawo cywilne Ć11LOG-SD(L) dr hab. Arkadiusz Wudarski, prof. UZ 11-06-2019; //
14:50 20:30 Prawo cywilne Ć12LOG-SD(L) dr hab. Arkadiusz Wudarski, prof. UZ 04-06-2019; //
18:35 21:00 Prawo cywilne Ć12LOG-SD(L) dr hab. Arkadiusz Wudarski, prof. UZ 11-06-2019; //
Środa
11:20 12:50 Prognozowanie gospodarcze Ć32EK-SP dr inż. Anna Łobos DN//
13:10 14:40 Historia bezpieczeństwa W11BN-SD dr Jolanta Skierska DP//
15:35 17:05 REZERWACJA I  dr Aleksandra Rzepka D//
Czwartek
09:35 11:15 Wspomaganie procesów decyzyjnych P12ZARZ-SD dr Magdalena Dalecka-Zaborowska DP//
09:40 11:10 Wspomaganie procesów decyzyjnych P11ZARZ-SD dr Magdalena Dalecka-Zaborowska DN//
13:00 14:40 Strategie bezpieczeństwa narodowego W11BN-SD dr Magdalena Dalecka-Zaborowska DP//
13:10 14:40 Strategie bezpieczeństwa narodowego Ć11BN-SD dr Magdalena Dalecka-Zaborowska DN//
14:50 16:20 Pomiar kapitału intelektualnego Ć31ZARZ-SP mgr Monika Inków DP//
Sobota
07:30 09:10 Historia społeczna Polski W11ZARZ-NP dr Jolanta Skierska 25-05-2019; //
07:30 09:10 Historia społeczna Polski Ć11ZARZ-NP dr Jolanta Skierska 15-06-2019; //
07:30 09:10 Przedmiot fakultatywny W31BN-NP dr Jolanta Skierska 01-06-2019; //
09:14 10:55 Przedmiot fakultatywny W31BN-NP dr Jolanta Skierska 11-05-2019; 25-05-2019; 15-06-2019; //
10:56 12:34 Historia społeczna Polski W11ZARZ-NP dr Jolanta Skierska 15-06-2019; //
11:00 12:40 Historia społeczna Polski Ć11ZARZ-NP dr Jolanta Skierska 11-05-2019; //
14:20 16:00 Internacjonalizacja przedsiębiorstw Ć22LOG-NP dr inż. Anetta Barska aWEZ-N//
16:05 17:45 Internacjonalizacja przedsiębiorstw Ć21LOG-NP dr inż. Anetta Barska aWEZ-N//
17:50 19:30 Internacjonalizacja przedsiębiorstw Ć23LOG-NP dr inż. Anetta Barska aWEZ-N//
Niedziela
07:30 10:55 Przedmiot fakultatywny Ć31BN-NP dr Jolanta Skierska aWEZ-N//
10:56 14:15 Historia techniki Ć11LOG-ND(L) dr Jolanta Skierska aWEZ-N//
14:20 17:45 Historia techniki Ć12LOG-ND(L) dr Jolanta Skierska 12-05-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.