Plan zajęć

110 A-29

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 10

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
08:15 09:45 Wykład III-F - Procesy stochastyczne w zastosowaniach W21FiA-ST dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ D
10:15 12:00 Seminarium przeglądowe S21F-SD dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ D
12:15 14:00 Fizyka cząstek elementarnych W21F-SD; ERASMUS/KS dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ D
zajęcia dotyczą Fizyki Teoretycznej
Wtorek
09:15 11:00 Monographic lecture W31 F-SP-Wietnam; ERASMUS/TN dr hab. Van Cao Long, prof. UZ D
14:15 16:00 Biofizyka W21FM-SP dr Joanna Kalaga D
17:00 19:00 Zajęcia z fizyki dla licealistów I  dr Krzysztof Dudek D
Środa
10:15 12:00 Wykład monograficzny II W21F-SD prof. dr hab. Piotr Rozmej D
12:15 14:00 Polish Culture and Customs WKP dr hab. Van Cao Long, prof. UZ D
14:15 16:00 Selective subject Selected mathematical tools WKP dr hab. Van Cao Long, prof. UZ D
Czwartek
08:15 10:00 Metody matematyczne w biofizyce i fizyce medycznej Ć11F-SD dr Lidia Najder-Kozdrowska D
specjalność: fizyka medyczna
10:15 12:00 Modelowanie i symulacje układów fizycznych L11F-SD; ERASMUS/NG dr Krzysztof Dudek D
specj. Fizyka komputerowa
12:15 14:00 Electrodynamics/Elektrodynamika Ć31 F-SP-Wietnam; 31F-SP; ERASMUS/JG; ERASMUS/JH; ERASMUS/KS; ERASMUS/ME dr Krzysztof Dudek D
14:15 16:00 Seminarium - Terapia kardiologiczna S31FM-SP lek. med. Tomasz Zemleduch D
Piątek
10:15 12:00 Quantum Physics (ERASMUS) WERASMUS/JG; ERASMUS/JH; ERASMUS/KS; ERASMUS/ME; ERASMUS/NG; ERASMUS/TN dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ D
12:15 14:00 Quantum Physics (ERASMUS) ĆERASMUS/JG; ERASMUS/JH; ERASMUS/KS; ERASMUS/ME; ERASMUS/NG; ERASMUS/TN dr hab. Sylwia Kondej, prof. UZ D

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.