Rezerwacje

110 A-29

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 10

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Piątek
08:30 10:00 Rezerwacja R  dr Lidia Najder-Kozdrowska D//
Nieregularne
    Rezerwacja R  dr hab. Krzysztof Urbanowski, prof. UZ wrz//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.