Plan zajęć

121 A-29

sala seminaryjna; liczba miejsc: 18

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć