Plan zajęć

112 A-29

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 9

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
09:45 11:15 Przetwarzanie i wizualizacja danych W21IiE-SP dr Aleksandra Arkit D//
11:30 13:00 Przetwarzanie i wizualizacja danych L21IiE-SP dr Aleksandra Arkit D//
13:15 15:00 Technologie internetowe w zarządzaniu P21IiE-SD/A mgr inż. Andrzej Majczak D//
15:15 16:50 Hurtownie danych W21ID-SD mgr inż. Andrzej Majczak D//
16:55 18:30 Hurtownie danych L21ID-SD mgr inż. Andrzej Majczak D//
Wtorek
07:30 09:00 Pakiety użytkowe L11ID-SP; 21IiE-SD/A; 21MAT-SP/ŻK dr Sebastian Czerwiński D//
09:15 11:00 Modelowanie oprogramowania w systemach gospodarczych P11IiE-SD dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ D//
11:25 13:00 Statystyka opisowa i ekonomiczna L21IiE-SP dr Ewa Synówka-Bejenka D//
13:15 15:00 Programowanie komputerów 2 L11MAT-SP dr Florian Fabiś D//
15:15 16:50 Modelowanie szeregami czasowymi L11ID-SP/3M; 31MAT-SP/SC dr inż. Łukasz Balbus D//
16:55 18:30 Modelowanie szeregami czasowymi L11ID-SP/3M; 31MAT-SP/SC dr inż. Łukasz Balbus DN//
16:55 18:30 Modelowanie w finansach L11ID-SP/3M; 31MAT-SP/MF dr inż. Łukasz Balbus DP//
Środa
07:30 09:00 Modelowanie w finansach L11ID-SP/3M; 31MAT-SP/MF dr inż. Łukasz Balbus D//
11:00 13:00 Modelowanie w finansach E11ID-SP/3M; 31MAT-SP/MF dr Joachim Syga 19-06-2019; 04-09-2019; //
11:15 13:00 Równania różniczkowe cząstkowe L21MAT-SD/A; 21MAT-SD/B; 31MAT-SP/SK dr Tomasz Małolepszy D//
15:05 16:35 Algorytmy i struktury danych 1 L11ID-SP; 21MAT-SP/ŻK dr Florian Fabiś D//
Czwartek
07:30 09:00 Pakiety matematyczne 2 L11ID-SP; 21MAT-SP/2I; 21MAT-SP/ŻK dr Tomasz Małolepszy D//
09:15 11:00 LaTeX L11MAT-SD/LT dr Justyna Jarczyk D//
11:15 13:00 Bezpieczeństwo systemów informatycznych L31IiE-SP dr inż. Janusz Jabłoński D//
13:05 14:35 Szeregi czasowe L21MAT-SD/B dr Marta Borowiecka-Olszewska D//
15:05 16:35 Statystyka matematyczna L11ID-SP/2M; 21ID-SP/2M; 21MAT-SP/A; 21MAT-SP/B dr Ewa Synówka-Bejenka DN//
Piątek
07:30 09:00 Inżynieria systemów informacyjnych W21ID-SP/B mgr inż. Andrzej Majczak D//
09:15 11:00 Aplikacje WWW i PHP W21IiE-SD/A mgr inż. Andrzej Majczak D//
11:15 13:00 Bezpieczeństwo danych L11ID-SD dr inż. Janusz Jabłoński D//
13:15 15:00 Algorytmy grafowe L21ID-SP/B dr Anna Fiedorowicz D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.