Rezerwacje

117 A-29

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 30

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Piątek
09:15 10:45 Rezerwacja R  dr Barbara Mędryk 18-10-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.