Rezerwacje

117 A-29

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 30

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Czwartek
09:00 11:15 Rezerwacja R  dr Ewa Sylwestrzak-Maślanka 09-05-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.