Rezerwacje

113 A-29

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 30

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Środa
11:05 13:00 Rezerwacja R  dr Krystyna Białek 30-10-2019; 20-11-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.