Plan zajęć

115 A-29

sala wykładowa; liczba miejsc: 120

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Wtorek
08:00 09:30 Prognozowanie gospodarcze W31EK-SP; 32EK-SP; 33EK-SP dr inż. Anna Łobos DP//
09:40 11:10 Teoria gier w ekonomii W31EK-SP; 32EK-SP; 33EK-SP dr inż. Anna Łobos DP//
13:10 14:40 Podstawy finansów przedsiębiorstw W21EK-SP; 22EK-SP; 23EK-SP dr Dorota Roszkowska-Hołysz DN//
14:50 16:20 Podstawy zarządzania W11ZARZ-SP; 12ZARZ-SP dr Dariusz Stankiewicz D//
Środa
08:00 09:30 Gospodarka regionalna W21EK-SP; 22EK-SP; 23EK-SP dr inż. Monika Michalska DN//
08:00 09:30 Zarządzanie środowiskiem W11ZARZ-SP; 12ZARZ-SP dr inż. Monika Michalska DP//
09:40 11:10 Ekonomika integracji europejskiej W31ZARZ-SP; 32ZARZ-SP dr Anna Niewiadomska 06-11-2019; 20-11-2019; 04-12-2019; 18-12-2019; 15-01-2020; //
09:40 11:10 Wykład monograficzny W21LOG-SP; 22LOG-SP; 23LOG-SP prof. dr hab. Romuald Zalewski 23-10-2019; 30-10-2019; //
11:20 12:50 Nauka o organizacji W21ZARZ-SP; 22ZARZ-SP dr Dariusz Stankiewicz DN//Do zaplanowania trzy godziny zajęć po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym.
13:10 14:40 Zarządzanie i przedsiębiorczość W11LOG-SP; 12LOG-SP; 13LOG-SP; 14LOG-SP dr Dariusz Stankiewicz DN//
13:10 14:40 Zarządzanie zaangażowaniem pracowników w organizacji W31EK-SP; 32EK-SP; 33EK-SP dr Marta Moczulska DP//
14:50 16:20 Podstawy zarządzania W11EK-SP; 12EK-SP; 13EK-SP dr Dariusz Stankiewicz DN//
16:25 17:55 Metody i techniki zarządzania W31BN-SP; 32BN-SP dr Dariusz Stankiewicz DN//
Czwartek
08:00 09:30 Podstawy logistyki Ć13LOG-SP mgr Przemysław Dulewicz DP//
09:40 11:10 Podstawy logistyki Ć11LOG-SP mgr Przemysław Dulewicz DP//
11:20 12:50 Podstawy logistyki Ć12LOG-SP mgr Przemysław Dulewicz DP//
11:20 12:50 Statystyka opisowa W21ZARZ-SP; 22ZARZ-SP dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ DN//
13:10 14:40 Koncepcje zarządzania W11ZARZ-SD dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, prof. UZ 21-11-2019; 12-12-2019; 19-12-2019; 23-01-2020; //
Sobota
07:30 09:10 Efektywność energetyczna w logistyce W31LOG-NP; 32LOG-NP; 33LOG-NP dr inż. Janusz Adamczyk aWEZ-nP//
07:30 09:10 Zarządzanie zasobami ludzkimi W31LOG-NP; 32LOG-NP; 33LOG-NP dr inż. Marzena Góralczyk 16-11-2019; 07-12-2019; 11-01-2020; //
09:15 10:55 Historia najnowsza W11BN-NP prof. dr hab. Leszek Belzyt aWEZ-nP//
09:15 10:55 Negocjacje W11LOG-ND(L); 12LOG-ND(L) dr inż. Marzena Góralczyk 16-11-2019; 07-12-2019; 11-01-2020; //
11:00 12:40 Zarządzanie komunikowaniem się w organizacji W21BN-NP dr inż. Marzena Góralczyk 16-11-2019; 07-12-2019; 11-01-2020; //
12:45 14:25 Ekonomia W11LOG-NP; 12LOG-NP; 13LOG-NP dr Zbigniew Binek 16-11-2019; 07-12-2019; 11-01-2020; //
12:45 14:25 Historia społeczna Polski W11ZARZ-NP; 12ZARZ-NP prof. dr hab. Leszek Belzyt aWEZ-nP//
14:30 16:10 Dzieje cywilizacji europejskiej W21ZARZ-ND; 22ZARZ-ND prof. dr hab. Leszek Belzyt aWEZ-nP//
14:30 16:10 Podstawy rachunku kosztów W21ZARZ-NP dr inż. Paweł Kużdowicz 16-11-2019; 07-12-2019; 11-01-2020; //
16:15 17:55 Podstawy zarządzania W11EK-NP; 12EK-NP dr Dariusz Stankiewicz 16-11-2019; 07-12-2019; 11-01-2020; //
16:15 19:40 Statystyka opisowa Ć21ZARZ-NP dr Magdalena Wojciech aWEZ-nP//
Niedziela
09:15 10:55 Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych W21BN-ND dr inż. Marta Mazurkiewicz 17-11-2019; 08-12-2019; 12-01-2020; //
11:00 12:40 Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych P21BN-ND dr inż. Marta Mazurkiewicz 17-11-2019; 08-12-2019; 12-01-2020; //
12:45 14:25 Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym W21ZARZ-NP dr Iwona Lubimow-Burzyńska 17-11-2019; 08-12-2019; 12-01-2020; //
14:30 17:55 Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym Ć21ZARZ-NP dr Iwona Lubimow-Burzyńska 17-11-2019; 08-12-2019; 12-01-2020; //
18:00 19:40 Efektywność energetyczna w logistyce W41LOG-NP; 42LOG-NP; 43LOG-NP dr inż. Janusz Adamczyk aWEZ-n//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.