Rezerwacje

115 A-29

sala wykładowa; liczba miejsc: 120

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji