Plan zajęć

202 A-29

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 42

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
09:40 11:10 Socjologia zarządzania Ć23EK-SP dr Renata Maciejewska D//
11:20 12:50 Socjologia zarządzania Ć22ZARZ-SP dr Renata Maciejewska D//
13:10 14:40 Socjologia Ć11BN-SD dr Renata Maciejewska DN//
14:50 16:20 Zarządzanie i przedsiębiorczość Ć11LOG-SP mgr Dariusz Lesicki DP//
14:50 16:20 Zarządzanie i przedsiębiorczość Ć12LOG-SP mgr Dariusz Lesicki DN//
16:25 17:55 Socjologia zarządzania Ć22EK-SP dr Renata Maciejewska D//
Wtorek
09:40 11:10 Ochrona ludności i obrona cywilna w Polsce i w krajach UE W21BN-SD dr inż. Jarosław Siuda 03-12-2019; 10-12-2019; 17-12-2019; 07-01-2020; 14-01-2020; 21-01-2020; //Do odrobienia 3 godziny zajęć po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym.
11:20 12:50 Ochrona ludności i obrona cywilna w Polsce i w krajach UE P21BN-SD dr inż. Jarosław Siuda 03-12-2019; 10-12-2019; 17-12-2019; 07-01-2020; 14-01-2020; 21-01-2020; //Do odrobienia 3 godziny zajęć po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym.
Środa
09:40 11:10 Statystyka opisowa Ć21ZARZ-SP dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ D//
11:20 12:50 Konsultacje I  mgr Anna Gąsiorek-Kowalewicz DN//
11:20 12:50 Makroekonomia W11ZARZ-SD dr Anna Niewiadomska DP//
13:10 14:40 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne Ć21BN-SD dr Anna Niewiadomska DP//
14:50 16:20 Międzynarodowe stosunki ekonomiczne W21BN-SD dr Anna Niewiadomska DP//
16:25 17:55 Ekonomika integracji europejskiej Ć31ZARZ-SP   D//Do zaplanowania dwie godziny zajęć po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym.
18:00 19:30 Ekonomika integracji europejskiej Ć32ZARZ-SP   D//Do zaplanowania dwie godziny zajęć po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym.
Czwartek
08:00 09:30 Logistyka miejska Ć21EK-SD mgr Dariusz Lesicki DP//
08:00 09:30 Logistyka miejska Ć22EK-SD mgr Dariusz Lesicki DN//
09:40 11:10 Gospodarka regionalna Ć21EK-SP dr inż. Monika Michalska DN//
09:40 11:10 Gospodarka regionalna Ć22EK-SP dr inż. Monika Michalska DP//
11:20 12:50 Zarządzanie środowiskiem Ć11ZARZ-SP dr inż. Monika Michalska D//
13:10 14:40 Statystyka opisowa Ć22ZARZ-SP dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ D//
14:50 16:20 Podstawy logistyki Ć14LOG-SP mgr Przemysław Dulewicz DP//
Piątek
08:00 09:30 Podstawy rachunku kosztów Ć21ZARZ-SP dr inż. Paweł Kużdowicz D//
09:40 11:10 Podstawy rachunku kosztów W21ZARZ-SP; 22ZARZ-SP dr inż. Paweł Kużdowicz DN//
09:40 11:10 Systemy informatyczne w logistyce W22ZARZ-SD dr inż. Paweł Kużdowicz DP//
11:20 12:50 Ekonomia Ć14LOG-SP mgr Łukasz Augustowski DP//
11:20 12:50 Statystyka Ć21LOG-SP dr Joachim Syga DN//
13:10 14:40 Podstawy rachunku kosztów Ć22ZARZ-SP dr inż. Paweł Kużdowicz D//
Sobota
07:30 09:10 Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa W11BN-ND dr Magdalena Dalecka-Zaborowska aWEZ-nN//
09:15 10:55 Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa Ć11BN-ND dr Magdalena Dalecka-Zaborowska aWEZ-nN//
09:15 10:55 Statystyka opisowa W21ZARZ-NP dr Magdalena Wojciech aWEZ-nP//
11:00 12:40 Zarządzanie i przedsiębiorczość Ć11LOG-NP dr Dariusz Stankiewicz aWEZ-nP//
12:45 14:25 Zarządzanie i przedsiębiorczość Ć12LOG-NP dr Dariusz Stankiewicz aWEZ-nP//
12:45 14:25 Zarządzanie zasobami ludzkimi W31BN-NP dr inż. Marzena Góralczyk 16-11-2019; 07-12-2019; 11-01-2020; //
14:30 17:55 Efektywność energetyczna w logistyce P32LOG-NP dr inż. Janusz Adamczyk aWEZ-nP//
18:00 19:40 Współczesne systemy polityczne W21BN-NP dr Jarosław Flakowski 14-12-2019; //
Niedziela
07:30 10:55 Komunikowanie się w biznesie Ć31EK-NP dr inż. Hanna Bortnowska aWEZ-nP//
09:15 12:40 Komunikowanie się w biznesie W31ZARZ-NP dr inż. Marzena Góralczyk 17-11-2019; 08-12-2019; 12-01-2020; //
11:00 14:25 Komunikowanie się w biznesie Ć31ZARZ-NP dr inż. Hanna Bortnowska aWEZ-nP//
12:45 14:25 Komunikowanie się w biznesie W31EK-NP dr inż. Marzena Góralczyk 17-11-2019; 08-12-2019; 12-01-2020; //
14:30 16:10 Współczesne metody doskonalenia pracowników W22ZARZ-ND dr inż. Hanna Bortnowska aWEZ-nP//
16:15 17:55 Współczesne metody doskonalenia pracowników Ć22ZARZ-ND dr inż. Hanna Bortnowska aWEZ-nP//
16:15 17:55 Zarządzanie strategiczne Ć11ZARZ-ND dr Janusz Śnihur 17-11-2019; 12-01-2020; 26-01-2020; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.