Plan zajęć

202 A-29

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 42

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
09:00 10:00 Podstawy rachunku kosztów E21ZARZ-SP; 22ZARZ-SP dr inż. Paweł Kużdowicz 10-02-2020; //I termin
09:40 11:10 Socjologia zarządzania Ć23EK-SP dr Renata Maciejewska D//
10:30 12:30 Równania różniczkowe z zastosowaniami E31ID-SP; 41ID-SP/RR dr Tomasz Małolepszy 17-02-2020; //
11:20 12:50 Socjologia zarządzania Ć22ZARZ-SP dr Renata Maciejewska D//
13:10 14:40 Socjologia Ć11BN-SD dr Renata Maciejewska D//
14:50 16:20 Zarządzanie i przedsiębiorczość Ć12LOG-SP mgr Dariusz Lesicki D//
16:25 17:55 Socjologia zarządzania Ć22EK-SP dr Renata Maciejewska D//
Piątek
08:00 09:30 Podstawy rachunku kosztów Ć21ZARZ-SP dr inż. Paweł Kużdowicz 29-01-2020; //
09:00 10:00 Podstawy rachunku kosztów E21ZARZ-SP; 22ZARZ-SP dr inż. Paweł Kużdowicz 21-02-2020; //II termin
09:40 11:10 Podstawy rachunku kosztów W21ZARZ-SP; 22ZARZ-SP dr inż. Paweł Kużdowicz 29-01-2020; //
10:00 11:30 Socjologia E11BN-SD dr Renata Maciejewska 14-02-2020; //II termin
10:00 11:30 Socjologia E11BN-SD dr Renata Maciejewska 31-01-2020; //I termin
10:30 12:30 Równania różniczkowe z zastosowaniami E31ID-SP; 41ID-SP/RR dr Tomasz Małolepszy 21-02-2020; //
13:10 14:40 Podstawy rachunku kosztów Ć22ZARZ-SP dr inż. Paweł Kużdowicz 29-01-2020; //
Sobota
07:30 09:10 Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa W11BN-ND dr Magdalena Dalecka-Zaborowska 25-01-2020; //
09:15 10:55 Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa Ć11BN-ND dr Magdalena Dalecka-Zaborowska 25-01-2020; //
10:00 11:30 Socjologia E11BN-ND dr Renata Maciejewska 01-02-2020; //I termin
10:00 11:30 Socjologia E11BN-ND dr Renata Maciejewska 15-02-2020; //II termin
11:00 12:00 Podstawy rachunku kosztów E21ZARZ-NP dr inż. Paweł Kużdowicz 22-02-2020; //II termin
Niedziela
11:00 12:00 Podstawy rachunku kosztów E21ZARZ-NP dr inż. Paweł Kużdowicz 09-02-2020; //I termin
16:15 17:55 Zarządzanie strategiczne Ć11ZARZ-ND dr Janusz Śnihur 26-01-2020; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.