Plan zajęć

202 A-29

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 42

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć