Plan zajęć

202 A-29

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 42

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
10:00 12:00 Ekonomia matematyczna E11EK-SD; 12EK-SD prof. dr hab. Emil Panek 02-09-2019; //II termin
Wtorek
11:10 12:10 Analiza rynku E21ZARZ-SD(L) dr inż. Mariola Michałowska 18-06-2019; //I termin
Środa
09:10 10:10 Badania zachowań konsumenta na rynku E21EK-NP dr inż. Mariola Michałowska 19-06-2019; //I termin
10:15 11:00 Public relations E21ZARZ-SD(L) dr inż. Mariola Michałowska 19-06-2019; //I termin
Sobota
09:00 10:00 Statystyka matematyczna E11ZARZ-ND; 12ZARZ-ND dr Magdalena Wojciech 07-09-2019; //II termin
09:00 10:00 Statystyka matematyczna E11ZARZ-ND; 12ZARZ-ND dr Magdalena Wojciech 22-06-2019; //I termin

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.