Plan zajęć

203 A-29

sala seminaryjna; liczba miejsc: 10

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć