Plan zajęć

208b A-29

sala seminaryjna; liczba miejsc: 2

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Czwartek
09:15 11:00 Seminarium naukowe S  dr Marta Borowiecka-Olszewska; dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ; dr Anna Fiedorowicz; dr Katarzyna Jesse-Józefczyk; dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ D
Piątek
09:15 11:00 Seminarium doktoranckie: Teoria aproksymacji i analiza funkcjonalna S  dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ D
09:15 11:00 Seminarium naukowe S  mgr Tomasz Kiwerski; dr Radosława Kranz; mgr Maciej Kubiak; mgr Mateusz Kubiak; prof. dr hab. Marian Nowak; dr Aleksandra Rzepka; mgr Juliusz Stochmal; dr Ewa Sylwestrzak-Maślanka; dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ D

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.