Rezerwacje

208b A-29

sala seminaryjna; liczba miejsc: 2

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji