Plan zajęć

209 A-29

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 36

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
11:15 13:00 Algebra liniowa 2 W11IiE-SP dr Magdalena Łysakowska D//
Wtorek
09:01 11:16 Matematyka Ć12EK-SP prof. dr hab. Witold Jarczyk 07-05-2019; 21-05-2019; //
09:40 11:15 Matematyka Ć12EK-SP prof. dr hab. Witold Jarczyk 14-05-2019; 11-06-2019; //
13:15 14:45 Język angielski 3 L21ID-SP mgr Grażyna Czarkowska D//
Środa
08:00 09:30 Ekonomia międzynarodowa Ć11EK-SD mgr Łukasz Augustowski DP//
09:40 11:10 Ekonomia międzynarodowa Ć11EK-SD mgr Łukasz Augustowski DP//
11:20 12:50 Ekonomia międzynarodowa Ć12EK-SD mgr Łukasz Augustowski D//
13:10 14:40 Polityka gospodarcza Ć11BN-SP mgr Łukasz Augustowski DN//
13:10 14:40 Polityka gospodarcza Ć12BN-SP mgr Łukasz Augustowski DP//
Czwartek
09:40 11:10 Ekologistyka Ć12LOG-SP dr inż. Monika Michalska DP//
09:40 11:10 Wykład monograficzny specjalnościowy W21ZARZ-SD dr Anna Ludwiczak DN//
13:10 14:40 Ekologistyka Ć11LOG-SP dr inż. Monika Michalska D//
Piątek
11:01 12:31 Matematyka Ć11ZARZ-SP dr Aleksandra Arkit D//
Sobota
09:15 10:45 Finanse i rachunkowośc małej firmy W11EK-ND dr inż. Dorota Kużdowicz aWEZ-NN//
09:15 10:55 Międzynarodowe rynki siły roboczej Ć12LOG-ND(L) dr Anna Niewiadomska aWEZ-NP//
12:35 14:05 Finanse i rachunkowośc małej firmy L11EK-ND/B dr inż. Dorota Kużdowicz aWEZ-NN//
12:35 14:15 Ekonomika integracji europejskiej W21BN-NP dr Anna Niewiadomska aWEZ-NP//
14:20 15:50 Finanse i rachunkowośc małej firmy L11EK-ND/A dr inż. Dorota Kużdowicz aWEZ-NN//
14:20 16:00 Międzynarodowe rynki siły roboczej Ć31BN-NP dr Anna Niewiadomska aWEZ-NP//
16:05 17:45 Międzynarodowe rynki siły roboczej Ć11LOG-ND(L) dr Anna Niewiadomska aWEZ-NP//
16:05 17:45 Ochrona informacji niejawnych Ć21BN-NP dr inż. Jarosław Siuda aWEZ-NN//
17:50 19:30 Międzynarodowe rynki siły roboczej W31BN-NP dr Anna Niewiadomska aWEZ-NP//
19:35 20:30 Ekonomika integracji europejskiej Ć21BN-NP dr Anna Niewiadomska aWEZ-NP//
Niedziela
07:30 10:55 Tworzenie zespołów projektowych Ć11ZARZ-NP dr Bartosz Seiler aWEZ-NP//
10:56 12:34 Współczesny menadżer personalny, sylwetka, funkcje W12ZARZ-ND dr Bartosz Seiler aWEZ-NP//
12:35 14:15 Ekonometria W21EK-NP dr inż. Anna Łobos 26-05-2019; //
12:35 14:15 Współczesny menadżer personalny, sylwetka, funkcje Ć12ZARZ-ND dr Bartosz Seiler aWEZ-NP//
14:20 16:00 Negocjacje w biznesie Ć12ZARZ-ND dr Bartosz Seiler aWEZ-NP//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.