Rezerwacje

209 A-29

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 36

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
09:15 11:00 Rezerwacja R  dr Dorota Głazowska 01-04-2019; 08-04-2019; 15-04-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.