Rezerwacje

209 A-29

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 36

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
07:30 11:25 Rezerwacja R  dr Krystyna Białek D//
Wtorek
17:00 18:30 Rezerwacja R  mgr Beata Brzozowska D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.