Plan zajęć

210 A-29

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 30

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy
Poniedziałek
09:15 11:00 Kombinatoryczne podstawy informatyki W31ID-SP/A; 31ID-SP/B; 31ID-SP/JP; 31ID-SP/KM; 31ID-SP/ŁW; 31ID-SP/SB dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ D
11:15 13:00 Kombinatoryczne podstawy informatyki Ć31ID-SP/A; 31ID-SP/B; 31ID-SP/KM; 31ID-SP/ŁW; 31ID-SP/SB dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ D
13:15 15:00 Seminarium doktoranckie: Wybrane zagadnienia kombinatoryki S  dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ D
13:15 15:00 Seminarium naukowe S  dr Sebastian Czerwiński; dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. UZ; dr Barbara Mędryk; mgr Ryszard Miadziołko; dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ D
16:00 17:30 Analiza decyzyjna i teoria decyzji W11IiE-SD dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ D
18:00 19:30 Analiza decyzyjna i teoria decyzji P11IiE-SD dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ DN
18:00 19:30 Analiza decyzyjna i teoria decyzji Ć11IiE-SD dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ DP
Wtorek
09:15 11:00 Programowanie komputerów 2 W11IiE-SP; 21ID-SP/KJ dr Katarzyna Jesse-Józefczyk D
11:15 13:00 Elastyczne systemy produkcyjne W31ID-SP/B; 31ID-SP/KM; 31ID-SP/ŁW; 31ID-SP/SB dr Robert Dylewski D
13:15 15:00 Programowanie komputerów 2 W11ID-SP/SW; 11MAT-SP dr Florian Fabiś D
15:15 16:50 Analiza matematyczna 2 Ć11ID-SP/SW; 11MAT-SP dr Dorota Głazowska D
Środa
07:30 09:00 Teoria gier W21MAT-SP/B; 31ID-SP/B; 31ID-SP/KM prof. dr hab. Andrzej Nowak D
09:15 11:00 Teoria gier Ć21MAT-SP/B; 31ID-SP/B; 31ID-SP/KM prof. dr hab. Andrzej Nowak D
Czwartek
07:30 09:00 Seminarium specjalistyczne 2 S21ID-SD dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ; dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ; prof. dr hab. Roman Zmyślony; dr hab. Stefan Zontek, prof. UZ D
09:15 11:00 Seminarium naukowe S  dr Marta Borowiecka-Olszewska; dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ; dr Anna Fiedorowicz; dr Katarzyna Jesse-Józefczyk; dr hab. Elżbieta Sidorowicz, prof. UZ D
11:15 13:00 Aproksymacja trygonometryczna W  dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ D
13:15 15:00 Statystyka matematyczna W21IiE-SP prof. dr hab. Roman Zmyślony D
15:15 16:50 Statystyka matematyczna Ć21IiE-SP prof. dr hab. Roman Zmyślony D
Piątek
07:30 09:00 Analiza danych statystycznych W11IiE-SP/KJ; 21ID-SP; 31ID-SP/B; 31ID-SP/DK; 31ID-SP/KM; 31ID-SP/KR; 31ID-SP/ŁW; 31MAT-SP/ŻK dr Jacek Bojarski D
09:15 11:00 Seminarium doktoranckie: Teoria aproksymacji i analiza funkcjonalna S  dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ D
09:15 11:00 Seminarium naukowe S  mgr Tomasz Kiwerski; dr Radosława Kranz; mgr Maciej Kubiak; mgr Mateusz Kubiak; prof. dr hab. Marian Nowak; dr Aleksandra Rzepka; mgr Juliusz Stochmal; dr Ewa Sylwestrzak-Maślanka; dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ D
11:15 13:00 Algorytmy grafowe W21ID-SP/A; 21ID-SP/ŚP; 31MAT-SP/ŻK dr Anna Fiedorowicz D
13:15 15:00 Modelowanie w finansach W11ID-SP/PA; 11ID-SP/UA; 21ID-SP/ŻK; 31MAT-SP/B dr Joachim Syga D
Sobota
11:00 12:40 Matematyka Ć11ZARZ-NP dr Aleksandra Rzepka 04-04-2020; 18-04-2020; 09-05-2020; 23-05-2020; 06-06-2020;
12:45 14:25 Matematyka Ć12ZARZ-NP dr Aleksandra Rzepka 04-04-2020; 18-04-2020; 09-05-2020; 23-05-2020; 06-06-2020;
18:00 19:40 Matematyka Ć11EK-NP dr Aleksandra Arkit 04-04-2020; 18-04-2020; 09-05-2020; 23-05-2020; 06-06-2020;
Niedziela
12:45 14:25 Statystyka matematyczna Ć12ZARZ-ND dr Ewa Synówka-Bejenka aWez-NP
14:30 16:10 Statystyka matematyczna W11ZARZ-ND; 12ZARZ-ND dr Ewa Synówka-Bejenka aWez-NP
16:15 17:55 Ekonomia matematyczna Ć11EK-ND dr Aleksandra Arkit aWez-NN
16:15 17:55 Statystyka matematyczna Ć11ZARZ-ND dr Ewa Synówka-Bejenka aWez-NP
18:00 19:40 Ekonomia matematyczna Ć12EK-ND dr Aleksandra Arkit aWez-NN

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.