Plan zajęć

210 A-29

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 30

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
07:30 08:59 Matematyka E11ZARZ-NP dr Krystyna Białek 02-09-2019; //II termin
09:00 11:00 Algorytmy grafowe E21ID-SP/B dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ 02-09-2019; //
11:15 13:00 Wprowadzenie do teorii grafów E11ID-SP dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ 02-09-2019; //
14:00 15:00 Analiza decyzyjna i teoria decyzji E11IiE-SD dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ 09-09-2019; //
15:05 17:00 Badania operacyjne i analiza decyzyjna E11ID-SD dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ 09-09-2019; //
Wtorek
09:15 11:00 Teoria gier E11ID-SP/2M; 21ID-SP/2M; 21IiE-SP; 21MAT-SP/B; 21MAT-SP/ŁW prof. dr hab. Andrzej Nowak 03-09-2019; //
11:15 13:00 Ekonomia matematyczna E11IiE-SD prof. dr hab. Andrzej Nowak 03-09-2019; //
Środa
09:00 11:00 Równania różniczkowe E11ID-SP/2M; 21MAT-SP prof. dr hab. Michał Kisielewicz 04-09-2019; //
09:00 11:00 Równania różniczkowe cząstkowe E21MAT-SD/A; 21MAT-SD/B; 31MAT-SP/SK prof. dr hab. Michał Kisielewicz 26-06-2019; //
11:00 13:00 Teoria sterowania 1 E11MAT-SD/B prof. dr hab. Jerzy Motyl 11-09-2019; //
11:15 13:00 Programowanie aplikacji WEB E31ID-SP/B; 31ID-SP/WEB dr inż. Agnieszka Lasota 04-09-2019; //
Czwartek
08:15 10:00 Makroekonomia E11IiE-SP dr Iwona Lubimow-Burzyńska 05-09-2019; //
11:00 13:00 Analiza matematyczna 2 E11MAT-SP dr hab. Bogdan Szal, prof. UZ 12-09-2019; //
11:00 13:00 Matematyka finansowa E21ID-SP/A; 21ID-SP/MF dr hab. Longin Rybiński, prof. UZ 05-09-2019; //
Piątek
09:00 11:00 Analiza matematyczna 2 E11ID-SP prof. dr hab. Michał Kisielewicz 13-09-2019; //
09:15 11:00 Kombinatoryczne podstawy informatyki E31ID-SP/A; 31ID-SP/B; 31ID-SP/KPI dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ 06-09-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.