Rezerwacje

211 A-29

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 12

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji