Plan zajęć

214 A-29

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 30

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
09:15 11:00 Programowanie komputerów 1 E11IiE-SP dr Katarzyna Jesse-Józefczyk 03-02-2020; 17-02-2020; //
09:15 11:00 Systemy baz danych 1 W21ID-SP; 31MAT-SP/2I dr Anna Fiedorowicz D//
11:15 13:00 Algebra ogólna W21MAT-SP dr Joanna Skowronek-Kaziów D//
13:15 15:00 Podstawy inżynierii finansowej Ć21ID-SP/PA; 21ID-SP/ŻK; 31MAT-SP/B dr inż. Łukasz Balbus D//
15:15 16:50 Ekonometria dynamiczna i finansowa W11IiE-SD dr inż. Łukasz Balbus D//
Wtorek
07:30 09:00 Badania operacyjne 2 W21ID-SP/PA; 21ID-SP/ŻK; 31MAT-SP/B dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ D//
09:15 10:45 Rachunek prawdopodobieństwa W21MAT-SP dr Marta Borowiecka-Olszewska D//
09:15 11:00 Analiza plików tekstowych i raportowanie E11ID-SD dr Katarzyna Jesse-Józefczyk 04-02-2020; 18-02-2020; //
11:05 12:35 Rachunek prawdopodobieństwa W21IiE-SP; 31IiE-SP/PT dr Marta Borowiecka-Olszewska D//
13:15 15:00 Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa W21ID-SP; 31MAT-SP/2I dr Marta Borowiecka-Olszewska D//
15:15 16:50 Elementy szczegółnej i ogólnej teorii względności W  dr hab. Maria Przybylska, prof. UZ D//
Środa
07:30 09:00 Metody optymalizacji Ć31ID-SP/MC; 41ID-SP/MC prof. dr hab. Andrzej Cegielski D//
09:15 10:45 Rachunek prawdopodobieństwa Ć21IiE-SP; 31IiE-SP/PT dr Marta Borowiecka-Olszewska D//
09:15 11:00 Inżynieria oprogramowania E11IiE-SD dr inż. Agnieszka Lasota 26-02-2020; //
11:15 13:00 Seminarium naukowe S  dr Arkadiusz Kozioł; dr Ewa Synówka-Bejenka; dr Magdalena Wojciech; prof. dr hab. Roman Zmyślony D//
16:55 20:05 Seminarium dyplomowe 1 S11ID-SD dr hab. Ewa Drgas-Burchardt, prof. UZ; dr hab. inż. Silva Robak, prof. UZ; dr hab. Zbigniew Świtalski, prof. UZ; prof. dr hab. Roman Zmyślony D//
Czwartek
07:30 09:00 Logika i teoria mnogości W11MAT-SP dr hab. Krzysztof Przesławski, prof. UZ D//
09:15 11:00 Seminarium naukowe S  dr hab. Anna Karczewska, prof. UZ; prof. dr hab. Michał Kisielewicz; mgr Wojciech Lassota; dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ; prof. dr hab. Jerzy Motyl; dr Joachim Syga D//
11:15 13:00 Seminarium doktoranckie S  dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ D//
11:15 13:00 Seminarium naukowe S  prof. dr hab. Michał Kisielewicz; mgr Wojciech Lassota; dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ; prof. dr hab. Jerzy Motyl; dr Joachim Syga D//
13:15 15:00 Metody aktuarialne W21ID-SP/PA; 21ID-SP/ŻK; 31MAT-SP/B dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ D//
15:15 16:50 Inżynieria finansowa Ć21MAT-SD/B dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ DN//
17:45 20:45 Lekarz w postępowaniu przedsądowym i sądowym - przedmiot fakultatywny Ć3LEK-JMS 17/18 dr Julia Gierałtowicz DN//
Piątek
08:30 11:00 Metody aktuarialne Ć21ID-SP/PA; 21ID-SP/ŻK; 31MAT-SP/B dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ D//
09:15 11:00 Inżynieria oprogramowania E11IiE-SD dr inż. Agnieszka Lasota 31-01-2020; //
09:15 11:00 Programowanie obiektowe 1 E21ID-SP/A; 21ID-SP/MM; 21ID-SP/ŻK; 31MAT-SP/2I dr Katarzyna Jesse-Józefczyk 07-02-2020; 21-02-2020; //
11:15 13:00 Inżynieria finansowa W21MAT-SD/B dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ D//
13:15 15:00 Financial Engineering WIiE-STAT-CH-19-20 dr hab. Mariusz Michta, prof. UZ 13-12-2019; //
Sobota
08:00 11:45 Kwalifikowana pierwsza pomoc/Zabiegi pielęgnacyjne w stanach zagrożenia życia L1RAT-NP 19/20/K3; 1RAT-NP 19/20/K4 dr n. med. Sybilla Brzozowska-Mańkowska; mgr Marcin Mańkowski 15-02-2020; //
09:20 10:44 Statystyka opisowa W21ZARZ-NP dr Magdalena Wojciech 14-12-2019; 18-01-2020; 25-01-2020; //
10:50 13:05 Prawo administracyjne - zagadnienia rozszerzone W21ADM-AO-ND dr Ewa Żołnierczyk WPiA-N//
13:06 14:25 Statystyka opisowa W21EK-NP dr Magdalena Wojciech 14-12-2019; 18-01-2020; 25-01-2020; //
17:10 19:50 Statystyka opisowa Ć21ZARZ-NP dr Magdalena Wojciech 14-12-2019; 18-01-2020; 25-01-2020; //
Niedziela
07:30 08:35 Finanse publiczne i prawo finansowe Ć22ADM-NP mgr Andrzej Tatara 12-01-2020; //
07:30 10:45 Finanse publiczne i prawo finansowe Ć21ADM-NP mgr Andrzej Tatara 26-01-2020; //
10:40 12:55 Prawo administracyjne - zagadnienia rozszerzone Ć21ADM-AO-ND dr Ewa Żołnierczyk 15-12-2019; //
11:10 12:40 Matematyka Ć12LOG-NP dr Aleksandra Arkit aWEZ-nN//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.