Plan zajęć

217 A-29

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 10

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
09:15 11:00 Teoria liczb W31MAT-SP/A dr Tomasz Bartnicki D//
11:15 13:00 Teoria liczb Ć31MAT-SP/A dr Tomasz Bartnicki D//
Wtorek
08:30 11:00 Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 2 Ć31MAT-SP/A dr Alina Szelecka D//
11:15 13:00 Podstawy dydaktyki Ć21MAT-SP/A dr Alina Szelecka D//
13:15 15:00 Geometria różniczkowa W11MAT-SD; 21MAT-SD/SK dr hab. Andrzej Kisielewicz, prof. UZ D/Projektor Sanyo/
Środa
08:45 11:15 Praktyka śródroczna 2 Pra31MAT-SP/A dr Alina Szelecka D//
11:30 13:00 Dydaktyka matematyki 2 Ć31MAT-SP/A dr Alina Szelecka D//
Piątek
08:00 10:15 Metodyka rozwiązywania zadań matematycznych 4 Ć21MAT-SD/A dr Alina Szelecka D//
10:30 12:30 Dydaktyka matematyki 2 W31MAT-SP/A dr Alina Szelecka D//

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.