Rezerwacje

2 A-9

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 20

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Niedziela
09:15 17:45 Rezerwacja R  dr Krystyna Białek NST_WIEA_Z //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.