Rezerwacje

2 A-9

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 20

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Czwartek
10:00 11:30 Techniki obrazowania medycznego E31IB-SP dr hab. inż. Krzysztof Sozański 05-09-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.