Plan zajęć

7 A-9

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 20

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć