Plan zajęć

8 A-9

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 12

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Sobota
11:00 12:30 Kompatybilność elektromagnetyczna L13E-EiE-ND dr inż. Piotr Leżyński 22-06-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.