Rezerwacje

9 A-9

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 10

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji