Rezerwacje

15 A-9

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 15

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji