Plan zajęć

17b A-9

sala laboratoryjna; liczba miejsc: -

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych zajęć