Rezerwacje

23 A-8

sala ćwiczeniowa; liczba miejsc: 36

W sali nie ma jeszcze zaplanowanych żadnych rezerwacji