Rezerwacje

203 A-8

sala laboratoryjna; liczba miejsc: 15

Od Do Przedmiot RZ Grupy Nauczyciel Terminy/Uwagi
Poniedziałek
08:00 08:59 Instrumenty ochrony środowiska - egzamin E31O-SP dr Marcin Bocheński 02-09-2019; //Poprawkowy
08:00 08:59 Instrumenty ochrony środowiska - egzamin E31O-SP dr Marcin Bocheński 17-06-2019; //
09:00 09:59 Ekohydrologia - egzamin E11O-OZN-SD dr Marcin Bocheński 02-09-2019; //poprawkowy
09:00 09:59 Ekohydrologia - egzamin E11O-OZN-SD dr Marcin Bocheński 17-06-2019; //
10:00 11:30 Hydrology and Water Managment - egzam E21O-SP _a dr Marcin Bocheński 02-09-2019; //Second date
10:00 11:30 Hydrology and Water Managment - egzam E21O-SP _a dr Marcin Bocheński 17-06-2019; //

Legenda: RZ - rodzaj zajęć.